MondzorgPlus


Sector:Zorg en Welzijn

 

Over MondzorgPlus

MondzorgPlus heeft als missie de mondzorg voor zorgafhankelijke mensen binnen zorginstellingen kwalitatief op een hoog niveau te brengen, waarbij zowel de cliënt als de zorginstelling de aandacht krijgen die ze verdienen. Een schone, verzorgde mond en een goed functionerend gebit levert een bijdrage aan het behoud van de waardigheid van de kwetsbare cliënt.

De plus staat voor extra aandacht. Aandacht voor de mens achter de ‘patiënt’, aandacht voor de verzorgenden en mantelzorgers bij de verzorging. Maar zeker ook aandacht voor de instelling in het kunnen managen en erop kunnen vertrouwen dat er aantoonbaar liefdevolle en doelmatige mondzorg wordt geleverd.