De Nederlandsche Bank N.V.


Sector:Financiële Dienstverlening

 

Over De Nederlandsche Bank N.V.

DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit en duurzame welvaart in Nederland. Dit doen we als onafhankelijke centrale bank, toezichthouder en resolutie-autoriteit. Vanuit onze kernwaarden scherp, open, betrokken en betrouwbaar werken we samen met Europese partners aan stabiele prijzen, een soepel en veilig betalingsverkeer en solide en integere financiële instellingen. Omdat we als DNB een maatschappelijke rol vervullen, is het belangrijk dat we midden in de samenleving staan en daar ook een afspiegeling van zijn. Daarom streven we naar een zo divers mogelijk geheel van medewerkers.

Diversiteit maakt het verschil
Bij diversiteit denken we bij DNB aan verschillen op het gebied van gender, afkomst, religie en seksuele oriëntatie, maar ook (arbeids)beperkingen, leeftijd en ervaring spelen hierbij een belangrijke rol. Diversiteit in al deze verschillende facetten helpt om complexe vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en zo onze maatschappelijke taken beter uit te voeren. We omarmen alle verschillende eigenschappen die mensen met zich meebrengen en werken continu aan een inclusieve cultuur waarin ieder individu het gevoel heeft erbij te horen en zichzelf te kunnen zijn.

Diversiteitsbeleid en Diversity Board
Om concrete resultaten te behalen op het gebied van diversiteit en inclusie hebben we een beleid opgesteld en een Diversity Board aangesteld. Deze raad adviseert over de uitvoering en implementatie van ons diversiteitsbeleid en zij dragen het belang van diversiteit en inclusie uit in de organisatie.

Inspirerende netwerken
Door kennis en ervaringen te delen kunnen we elkaar verrijken. Daarom worden er bij DNB veel verschillende (online) activiteiten georganiseerd, zoals workshops, seminars, lunches en borrels. Daarnaast hebben we verschillende netwerken door en voor medewerkers, zoals Jong DNB, Diverse DNB en de Silver Club, maar ook Female Capital, DNB International en GayNB.

Meer weten beluister onze podcast over diversiteit en inclusie.