Nederlandse Brandwonden Stichting


Sector:Zorg en Welzijn

 

Over Nederlandse Brandwonden Stichting

Samen met duizenden collectanten, donateurs en vrijwilligers werken we met 48 medewerkers, met professionals uit de brandwondenzorg en brandpreventie aan drie ambities:

  1. In Nederland woon, werk en leef je veilig met een minimumrisico op brand(wonden)letsel.
  2. In de Nederlandse (brandwonden)zorg is uitmuntende behandeling en zorg aan patiënten met brandwonden beschikbaar, gericht op een snel en zo volledig mogelijk herstel.
  3. De nazorg aan patiënten met brandwonden is gericht op re-integratie van de patiënt tot de hoogst mogelijke maatschappelijke participatie.