Ordina


Sector:ICT

 

Over Ordina

Ordina is de digitale businesspartner die voorsprong realiseert vanuit technologie en marktkennis. We helpen om duurzaam veranderingen voor te blijven. Met digitale end-to-end oplossingen. Door onderscheidend te zijn en toegevoegde waarde te bieden in de (waarde)keten. Door in te spelen op nieuwe digitale ecosystemen. En vooral door co-creatie en samenwerking met onze klanten in high performance teams. We noemen dat Ahead of change.

Dat doen we door technologie, businessuitdagingen en mensen slim met elkaar te verbinden. We helpen onze klanten om hun snelheid te vergroten, slimme toepassingen te ontwikkelen, nieuwe digitale diensten te lanceren en te zorgen dat mensen ze omarmen. Op die manier creëren we een digitale voorsprong en blijf je als organisatie vooroplopen.