Presikhaaf Schoolmeubelen B.V.


Sector:Detail- en groothandel

 

Over Presikhaaf Schoolmeubelen B.V.

Het (op)nieuw inrichten van een school is een zeer belangrijke activiteit. Normaal gesproken beleeft een schoolteam dit slechts enkele keren gedurende de gehele loopbaan in het onderwijs. Onderwijsmeubilair wordt immers in 10 jaar afgeschreven en er wordt van verwacht dat het een technische levensduur heeft van wel 20 jaar. Dus wanneer er (op)nieuw ingericht gaat worden is het uiterst belangrijk dat de juiste keuzes gemaakt worden.