Prins Heerlijk


Sector:Horeca

 

Over Prins Heerlijk

Prins Heerlijk biedt begeleidingstrajecten voor jongeren met een functiebeperking. De doelstelling is participatie en ontplooiing van jongeren met ernstige leerproblemen en/of een verstandelijke beperking. De begeleiding is gericht op meedoen in de maatschappij en op groei in zelfredzaamheid van de jongeren. Jongeren tussen 16-27 jaar met een licht verstandelijke beperking of andere leerproblemen, die vaak afkomstig zijn van het VSO of praktijkonderwijs, bieden zij in de leerwerklocaties een zinvolle daginvulling aan of een leerwerktraject met een opleidingsprogramma op maat. Ook ondersteunen zij de jongeren die dat nodig hebben daarnaast thuis, bij hun baan of in de Prins Heerlijk woningen.

De begeleiding bij Prins Heerlijk is gericht op ontwikkeling van zelfredzaamheid van de jongeren en gebeurt altijd midden in de maatschappij. Bij één van de leerwerkbedrijven in de sector horeca, detailhandel of in de (ouderen)zorg. Ook bieden zij Speciaal MBO in Bedrijf aan. Dit zijn erkende MBO-opleidingen die qua niveau en qua methodiek aansluiten bij de mogelijkheden van de jongeren met leerproblemen en die uiteindelijk tot reguliere MBO-diploma’s of certificaten opleiden. Deze (start)kwalificaties vormen een belangrijke toegangspoort tot groei vanuit arbeidsmatige dagbesteding naar betaalde arbeid, voor de jongeren bij wie dat haalbaar is.