PRO Emmen


Sector:Onderwijs

 

Over PRO Emmen

Missie en visie dragen we uit met als doel onze leerlingen te begeleiden naar zelfredzaamheid en een zo zelfstandig mogelijke plaats in de samenleving. Het opleidingsprogramma bestaat daardoor uit de volgende domeinen:

  • Burgerschap: De leerling ontwikkelt zich tot een sociaal vaardige, actieve en respectvolle burger, die bewuste keuzes kan maken en een positieve bijdrage levert aan de samenleving.
  • Wonen: De leerling leert zo zelfstandig mogelijk te wonen.
  • Werken: De leerling leert zich voor te bereiden op een plaats op de arbeidsmarkt, waarbij hij een gewaardeerde werknemer wordt en beschikt over algemene en vakspecifieke competenties.
  • Vrije tijd: De leerlingen leert bewust met zijn vrije tijd om te gaan.