Pure Ambition


Sector:Zakelijke Dienstverlening

 

Over Pure Ambition

Onze missie is om iedereen toegang te bieden tot vacatures waarmee een maatschappelijke of duurzame bijdrage kan worden geleverd. Het gaat hierbij niet alleen om vacatures bij de typisch ‘groene’ of sociale organisaties, maar ook om vacatures op een duurzaam project of afdeling van een corporate organisatie.

Onze visie is dat zowel een organisatie als Artsen Zonder Grenzen alsook de duurzame afdeling van TNT hetzelfde doel nastreeft in haar zoektocht naar werknemers: zij zoeken mensen met een expertise gecombineerd met de speciale motivatie.