PwC


Sector:Financiële dienstverlening
Activiteiten:Accountants, belastingadvies en management consult
Medewerkers:4.300 in Nederland
Doelstelling:20 mensen met lichamelijke beperking duurzaam geplaatst in 2016

 

Over PwC

Het leveren van kwalitatief hoogstaande dienstverlening is het fundament waarop onze strategie is gebouwd. Wij zijn daarom voortvarend aan de slag gegaan met de implementatie van verbetermaatregelen die voortkomen uit het rapport van de werkgroep Toekomst Accountantsberoep en met de uitrol van ons verbeterprogramma ‘Alert!’