Radboudumc


Sector:Onderwijs
Activiteiten:Het Radboudumc is een universitair medisch centrum voor patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs, gevestigd te Nijmegen
Medewerkers:circa 10.000

 

Over Radboudumc

Het Radboudumc is een universitair medisch centrum. Voor ons is de mens en zijn of haar kwaliteit van leven het vertrek- en eindpunt. Bij alles wat we doen. We bieden onze patiënten topklinische en topreferente zorg en hebben een belangrijke maatschappelijke taak in het vergroten en verspreiden van kennis en kunde.