RENN4 De Atlas Hoogeveen


Sector:Onderwijs

 

Over RENN4 De Atlas Hoogeveen

RENN4, het Regionaal Expertisecentrum Noord Nederland, is een gecertificeerde onderwijsorganisatie voor leerlingen met:

  • (ernstige) gedragsproblematiek en/of psychiatrische stoornissen;
  • leerproblematiek;
  • verstandelijke beperking.

Op meer dan 30 locaties in Groningen, Friesland en Drenthe verzorgen we speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs aan ruim 2.500 leerlingen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar (schooljaar 2019-2020).

Verborgen talent zichtbaar maken is onze missie. Daarom zijn we excellent in speciaal talent. Dit betekent dat we ons gespecialiseerd onderwijs en onze ondersteuning steeds afstemmen op de individuele ontwikkelmogelijkheden van iedere leerling: het speciale talent. Zo helpen we leerlingen om hun toekomstperspectief te realiseren. Een zo hoog mogelijk uitstroomniveau voor elke leerling is hierbij het doel. Daarnaast zetten we zo veel mogelijk in op schakelen naar het regulier onderwijs. Want iedere leerling die zijn/haar schoolcarrière in het regulier onderwijs kan voortzetten, verdient die kans.

Onze missie wordt binnen RENN4 breed gedragen en gedeeld. Samen met collega’s levert iedere medewerker een bijdrage aan goed onderwijs en goede ondersteuning. Daarnaast werken we samen met ouders en ketenpartners. Met alle betrokkenen halen we het maximale uit onszelf om zo het maximale uit onze leerlingen te halen.