RIBW K/AM


Sector:Zorg en Welzijn

 

Over RIBW K/AM

RIBW K/AM begeleidt mensen die kwetsbaar zijn vanwege psychiatrische of psychosociale problematiek. Een zorgvraag kan betrekking hebben op verschillende levensgebieden: financiën, dagbesteding, huiselijke relaties, geestelijke gezondheidszorg, lichamelijke gezondheid, en huisvesting. Afhankelijk van de vraag kan onze ondersteuning zich op een of meer van deze levensgebieden richten.