Rotterdam Inclusief


Sector:Publieke

 

Rotterdam Inclusief

Rotterdam Inclusief is er voor Rotterdammers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken om te gaan of blijven werken. We coachen en begeleiden de 2.500 medewerkers met wie wij als gemeente een arbeidsrelatie hebben naar passend werk.

Zoals (oud-) WSW, Nieuw Beschut Werken, gemeentelijke garantiebanen, herplaatsingskandidaten. Daarnaast zijn wij er voor werkzoekenden, met of zonder bijstandsuitkering, die werkende weg een ontwikkelingsroute naar de reguliere arbeidsmarkt aflopen. Rotterdam Inclusief heeft daarbij de ambitie om een toonaangevend arbeid- en mensontwikkelbedrijf te zijn.