Samenwerkingsverband Noorderwijzer


Sector:Onderwijs

 

Over Samenwerkingsverband Noorderwijzer

Om in te spelen op het krimpende aantal leerlingen en het dreigende lerarentekort in de regio, zijn in de regio Drenthe 18 schoolbesturen onder de naam Noorderwijzer met elkaar een samenwerking gestart op het vlak van het boeien en binden van personeel.

Samen kwalitatief goed en duurzaam onderwijs (blijven) bieden in de regio Drenthe en aantrekkelijke en goede werkgevers zijn voor bestaande en nieuwe medewerkers; dát is het gezamenlijke doel van deze 14 vo-schoolbesturen, 1 mbo-bestuur en 3 lerarenopleidingen. Met ondersteuning van de regionale subsidie aanpak lerarentekort is een programma opgesteld met 5 pijlers, die allemaal te maken hebben met strategisch HRM.

Eén van deze pijlers heeft raakvlakken met inclusief werkgeverschap. Een mooie aanleiding om dit thema verder op te pakken, vond Naomy Monteban, hoofd P&O bij Roelof van Echten College en nauw betrokken bij het samenwerkingsverband Noorderwijzer. Onder de vlag van ‘Aanpak Lerarentekort’ gaat Noorderwijzer projectmatig aan de slag met inclusie en start hiervoor samen met de PO-raad, VO-raad en De Normaalste Zaak begin 2022 een leernetwerk met hun aangesloten besturen. “Noorderwijzer heeft plannen rondom aantrekkelijk werkgeverschap, het behoud én doorontwikkeling van een kwalitatief goed personeelsbestand en het behoud van werkgelegenheid binnen de regio’s. Zo kunnen kansen op het vlak van loopbaanmogelijkheden, (vrijwillige) mobiliteit van medewerkers, professionalisering van medewerkers en inclusief werkgeverschap ook worden benut. Een win-win situatie!”

Lees hier meer over het leernetwerk