SeeYou


Sector:Maatschappelijke Organisaties

 

Over SeeYou

Wij geloven in een samenleving met gelijke kansen voor iedereen op cultureel, sociaal, politiek en economisch gebied.

Missie
Wij willen bijdragen aan een wereld die recht doet aan mensen met een handicap. Het VN-verdrag inzake de Rechten van Mensen met een Handicap is onze leidraad. Mensen met een handicap behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in ontwikkelingslanden. Zij vormen het hart van en geven richting aan ons werk.

  • Wij stimuleren dat mensen met een handicap de regie over hun eigen leven krijgen.
  • Wij willen belemmeringen wegnemen die een gelijkwaardige participatie in de weg staan.
  • Wij zijn toegewijd aan het verbeteren van oogzorg, het stimuleren van inclusief onderwijs, revalidatie binnen de gemeenschap, rechten van mensen met een handicap, levensonderhoud en inclusie van mensen met een handicap.
    Wij richten ons hierbij in het bijzonder op gemarginaliseerde groepen en vrouwen en kinderen.