Stichting Art.1 Midden Nederland


Sector:Zorg en Welzijn

 

Over Stichting Art.1 Midden Nederland

De missie van Art.1 MN luidt als volgt: “Art.1 MN zet zich actief in voor preventie en bestrijding van discriminatie en de maatschappelijke processen die daaraan ten grondslag liggen. Art.1 MN ziet ongelijke behandeling niet als incidenteel en individueel, maar als een structureel maatschappelijk fenomeen. Alle activiteiten die Art.1 MN uitvoert, dragen bij aan een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. In deze samenleving kan iedereen zichzelf zijn en ongeacht ras, geslacht, geloof, seksuele gerichtheid, of op welke grond dan ook.”

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone