Stichting Liliane Fonds


Sector:Publieke

 

Over Stichting Liliane Fonds

Wist u dat acht van de tien kinderen met een handicap in de armste delen van de wereld wonen? In veel landen worden deze kinderen niet als volwaardig beschouwd. Ze hebben te maken met uitsluiting en stigma’s. Hierdoor krijgen ze niet genoeg kansen om zich te ontwikkelen, onderwijs te volgen en een zelfstandig bestaan op te bouwen.

Samen met lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen.