Stichting Rataplan


Sector:Detail- en groothandel

 

Over stichting Rataplan

Rataplan exploiteert 16 kringloopwinkels, in Noord- en Zuid-Holland en 20 bewaakte fietsenstallingen verspreid over het land. Met als doel het bieden van werk aan mensen met een arbeidshandicap of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast biedt Rataplan werkervarings- en stageplaatsen en bevordert zij hergebruik.

Stichting Rataplan geeft vorm aan een keten van bedrijven waarbij zij het belang van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en/of leerlingen in het kader van een opleiding en het belang van een beter milieu voorop stelt. Vanuit betrokkenheid bij maatschappelijke behoeften wil Stichting Rataplan een vernieuwende en ondernemende organisatie zijn die zoveel mogelijk kansen creëert voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en een duurzame bijdrage levert aan een schoner milieu door afvalscheiding, hergebruik en recycling. Stichting Rataplan wil in de diepte (landelijk) en in de breedte (ontwikkelen van andersoortige arbeid) uitbreiden op het gebied van duurzaam ondernemen, passend bij haar identiteit en maatschappelijke positie. De ambitie hierbij is om het aantal dienstverbanden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en stageplaatsen voor leerlingen in het kader van een opleiding uit te breiden door nieuwe kringloopwinkels en fietsenstallingen te openen.