WIJ 3.0


Sector:Zakelijke Dienstverlening

 

Over WIJ 3.0

WIJ 3.0 activeert, begeleidt en maakt. We activeren door sociale activiteiten en werkactiviteiten te bieden. We begeleiden in trajecten naar werk en opleiding en bieden verschillende trainingen aan. We maken diverse producten en leveren uiteenlopende diensten aan een breed palet van klanten.

Met WIJ 3.0 krijgen mensen de kans om aan het werk te gaan of aan het werk te blijven. We helpen in het verkrijgen of behouden van dagritme, balans en perspectief. In nauwe samenspraak met de cliënt stellen we doelen en werken we stapsgewijs aan maatschappelijk herstel, re-integratie of herintegratie.