William Schrikker Groep


Sector:Zorg en Welzijn

 

Over William Schrikker Groep

De William Schrikker Groep biedt in elke regio gespecialiseerde jeugdhulp voor een bijzondere doelgroep. Wij bieden ondersteuning en hulp aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte, en/of aan kinderen van ouders met een beperking. De ondersteuning en hulp betreft drang (vrijwillige hulp, maar niet vrijblijvend), het uitvoeren van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en nazorg.

Daarnaast is William Schrikker Interventies gericht op het ontwikkelen en aanbieden van gedragsinterventies voor kinderen, jongeren en gezinnen om zo aanwezige problematiek adequaat en in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken.

De William Schrikker Groep telt ongeveer 1000 medewerkers. Het centrale kantoor is in Amsterdam. De ambulante medewerkers werken grotendeels vanuit hun eigen huis.

Ons werk kan zelfstandig in de regio worden uitgevoerd of binnen een coöperatief verband met één of meerdere gecertificeerde instellingen. Onze gespecialiseerde deskundigheidsbevordering en het ontwikkelen van nieuwe methodieken is in handen van het Expertisecentrum William Schrikker.