William Schrikker Stichting


Sector:Zorg en Welzijn

 

Over William Schrikker Stichting

De William Schrikker Stichting biedt in elke regio gespecialiseerde jeugdhulp voor een bijzondere doelgroep. Wij bieden ondersteuning en hulp aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte, en/of aan kinderen van ouders met een beperking. De ondersteuning en hulp betreft drang (vrijwillige hulp, maar niet vrijblijvend), het uitvoeren van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en nazorg. De William Schrikker telt ongeveer 1200 medewerkers. Het centrale kantoor is in Amsterdam. De ambulante medewerkers werken grotendeels vanuit hun eigen huis.

Ons werk kan zelfstandig in de regio worden uitgevoerd of binnen een coöperatief verband met één of meerdere gecertificeerde instellingen. Onze gespecialiseerde deskundigheidsbevordering en het ontwikkelen van nieuwe methodieken is in handen van het Expertisecentrum William Schrikker en kunnen jeugdigen binnen de doelgroep geplaatst worden bij pleeggezinnen van William Schrikker Gezinsvormen of de gezinshuizen van William Schrikker Zorg en Wonen.

De William Schrikker Stichting is onderdeel van Partners voor Jeugd, een samenwerkingsverbanden tussen de twee gecertificeerde instellingen William Schrikker Stichting en De Jeugd- en Gezinsbeschermers. Hieronder vallen ook de werkmaatschappijen Expertisecentrum William Schrikker, Wiliam Schrikker Gezinsvormen en William Schrikker Zorg en Wonen.