William Schrikker Stichting


Sector:Zorg en Welzijn

 

Over William Schrikker Stichting

De William Schrikker Stichting biedt in elke regio gespecialiseerde jeugdhulp voor een bijzondere doelgroep. Wij bieden ondersteuning en hulp aan kinderen met een (verstandelijke) beperking of chronische ziekte, en/of aan kinderen van ouders met een beperking. De ondersteuning en hulp betreft drang (vrijwillige hulp, maar niet vrijblijvend), het uitvoeren van kinderbeschermingsmaatregelen, jeugdreclassering en nazorg.

De William Schrikker stichting telt ongeveer 1.200 medewerkers. Het centrale kantoor is in Amsterdam. De ambulante medewerkers werken grotendeels vanuit hun eigen huis. Ons werk kan zelfstandig in de regio worden uitgevoerd of binnen een coöperatief verband met één of meerdere gecertificeerde instellingen. Onze gespecialiseerde deskundigheidsbevordering en het ontwikkelen van nieuwe methodieken is in handen van Expect Jeugd, expertisecentrum Partners voor Jeugd, en kunnen jeugdigen binnen de doelgroep geplaatst worden bij pleeggezinnen van gezinshuizen van William Schrikker Gezinsvormen.