Peer: hogeropgeleiden een brug bieden naar de arbeidsmarkt


Ondernemen én iets voor de wereld betekenen. Dat is de ambitie van Otto Reuchlin, directeur van Peer. Talentvolle mensen aan de kant laten staan, is volgens hem een enorme verkwisting.

quote2Uit ongeduld ben ik gaan ondernemen. Ik wil zakelijke en maatschappelijke doelstellingen samenbrengen, maar in mijn eerdere functies bij gemeenten en ministeries duurde het combineren van beide zaken mij te lang.

Ook zag ik dat mkb-bedrijven, stichtingen en zzp’ers ondersteuning kunnen gebruiken bij hun administratie. En zo ontstond Peer: goede administratieve diensten leveren én klanten laten bijdragen aan social return.

Geschikte boekhouders vinden via netwerk

Mijn werknemers zijn hogeropgeleiden die een brug nodig hebben naar de arbeidsmarkt. Ze hadden bijvoorbeeld een burn-out of zijn in een rolstoel terechtgekomen.

Ze melden zich vooral aan via mijn eigen netwerk. Ik vertel namelijk graag over mijn bedrijf en raak spontaan in gesprek met het UWV, bemiddelaars, klanten of leden van ondernemersnetwerken die een kandidaat aandragen. De medewerkers stromen in via een re-integratietraject, met behoud van uitkering. Met als doel in vaste dienst te komen.

Motivatie van de kandidaten is, naast opleiding, het belangrijkste selectiecriterium. Wie gemotiveerd is, kan tegenslagen in het leven omzetten in kracht. Ikzelf heb dat ook ervaren toen ik als jongere min of meer zwervende was en een gezin mij de kans bood mijn leven weer op de rails te zetten.

Werkverdeling en jobcoaching

Het werk dat mijn werknemers doen, is divers. Sommigen voeren gegevens in, anderen stellen belastingrapportages op. De werkverdeling verloopt regulier, afhankelijk van kennis, kunde en tijd. Om zicht te krijgen op de individuele kwaliteiten zoek ik samenwerking met andere organisaties, zoals Change Creators die jobcoaching verzorgen.

Deels gebeurt de begeleiding nog in huis, omdat de financiën niet toereikend zijn voor volledige professionalisering. De GGZ levert wel begeleiding, maar niet naar tevredenheid. Ik onderzoek hoe ik de begeleiding zelf kan bekostigen.

Online leerervaring via spel

Zo kwam ik in aanraking met het Accountinglab van Hogeschool Amsterdam. Dit is een virtueel accountantskantoor, een spelomgeving met een proefadministratie voor studenten. En toegankelijk voor alle hoogopgeleiden. Ze kunnen online leerervaringen opdoen die aansluiten op hun persoonlijke professionele ontwikkeling. Lectoren en studenten kijken naar de kwaliteit van de geleverde input en naar de mensen zelf.

Mijn medewerkers vinden het leuk en interessant om mee te doen als speler. Ze krijgen feedback en suggesties op hun geleverde bijdrage in een persoonsgebonden rapportage. Dat is leerzaam. Bovendien zijn de beoordelingen goed, ze leveren goed werk! Een mooi bewijs van kunde voor mijn medewerkers en voor mijn klanten.

Doorgroeien om meer plek te bieden

Ik wil doorgroeien naar honderd fulltimers in vijf jaar. Daar wil ik diverse vormen voor gebruiken, zoals franchising, internet en detachering. In de groeifase ga ik uit van vijftig procent uit de doelgroep en vijftig procent reguliere werknemers. Dat wil ik uitbreiden naar zeventig-dertig.

Deze aanpak levert mij een groeiend bedrijf op met steeds meer plek voor hogeropgeleiden die een steuntje in de rug nodig hebben. En ik word er zelf een tevreden mens door.

Tips voor andere werkgevers:

  • Geef gemotiveerde mensen een kans. De arbeidsmarkt heeft veel te lang mensen uitgestoten die niet honderd procent aan het standaardplaatje voldoen. Van op de bank zitten, word je pas echt ziek.
  • Lever een bijdrage aan een betere maatschappij.

Deel dit bericht