PERSBERICHT – reactie op SCP-rapport


De Normaalste Zaak roept kabinet op om te investeren in inclusie!

Het Sociaal Cultureel Planbureau publiceerde vandaag het rapport ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 2’. Uit de publicatie blijkt dat twee derde van de werkgevers zich er verantwoordelijk voor voelt om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. 11% wil dit de komende jaren ook daadwerkelijk gaan doen.

Het SCP-onderzoek laat zien dat ontzettend veel werkgevers niet onwelwillend tegenover het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking staan. Dit is natuurlijk positief. Slechts een relatief klein deel van deze welwillende groep, geeft aan direct in actie te willen komen. Om het beschikbare potentieel echt ten volle te benutten, is dan ook een permanente en stevige campagne nodig.

Vereenvoudiging

Veel werkgevers schrikken terug voor de complexe regelgeving of zijn nog onbekend met de beschikbare regelingen. Het is daarom dringend nodig dat regelingen eenvoudiger worden gemaakt, denk aan landelijke en uniforme beschikbaarheid van jobcoaching en het vinden van geschikte kandidaten. De staatssecretaris is op dit moment bezig met de uitwerking van het Breed offensief, precies om dit soort punten op te pakken.

De Normaalste Zaak roept de staatssecretaris op om hier onverminderd mee door te gaan en samen met werkgevers (verenigd in Op naar de 125.000 banen en De Normaalste Zaak) serieus te investeren in een campagne om welwillende werkgevers te overtuigen van nut, noodzaak en voordeel van inclusie.

Meer informatie:
‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers – editie 2’