Aequalis, Personeelsdiensten Inclusief Ondernemen: Je moet de medewerkers meenemen


Annemarie Uijting is sinds enkele maanden actief als zelfstandig adviseur inclusief ondernemen. Ze staat bedrijven bij die inclusief willen gaan. “Dit soort processen moet je zorgvuldig benaderen, alleen zo zorg je voor een duurzame implementatie.”

Dankzij haar achtergrond in de gezondheidszorg en Human Resources is Annemarie Uijting goed bekend met de participatiedoelgroep. Zo begeleidde ze bijvoorbeeld mensen met psychische klachten naar werk. “Daar heb ik geleerd hoe ongelooflijk veel getalenteerde en gemotiveerde mensen in de doelgroep zitten, die maar heel moeilijk aan werk komen en werk houden.”

Begeleiden en ontzorgen

Om ervoor te zorgen dat mensen uit de doelgroep makkelijker aansluiting vinden op de arbeidsmarkt, is het volgens Uijting extreem belangrijk dat werkgevers goed begeleid en ontzorgd worden. “Het probleem is niet dat werkgevers niet enthousiast of open genoeg zijn, maar wel dat organisaties behoefte hebben aan meer kennis en ondersteuning.”

En dat is precies wat Uijting wil bieden. Ze werkt vanuit het principe dat inclusief ondernemen alleen succesvol kan zijn als de hele organisatie erachter staat. “Als het alleen van de directie komt, werkt het niet. Daarom kijk ik ook  naar de cultuur van een organisatie. Door gesprekken te voeren, probeer ik medewerkers mee te nemen. Kennen ze iemand met een beperking? Hebben ze er in hun persoonlijke leven ervaringen mee?”

Waarde toevoegen

Veel weerstand ontmoet Uijting naar eigen zeggen niet in dit soort gesprekken. Maar ze merkt wel dat mensen ook bezorgd zijn om hun eigen baan. Wat betekent het voor de zittende medewerkers, als er een collega met een arbeidsbeperking bij komt? “Die zorgen kun je wegnemen door te praten en door er op te wijzen dat jobcreatie niet in plaats van andere banen komt, maar juist waarde aan de bestaande banen toevoegt.”

Het uiteindelijke doel van Uijtings werkzaamheden is haar eigen functie als adviseur overbodig maken, want dat zou betekenen dat inclusief ondernemen vanzelfsprekend is geworden in een organisatie. “Daarvoor moet je goede voorbeelden creëren en dat kan alleen maar als je een plaatsing zorgvuldig voorbereidt.”

Elkaar versterken

Bij de 99vanTwente ontmoette Uijting al veel enthousiaste werkgevers. Ze hoopt dat het regionale netwerk dat enthousiasme kan versterken door kennis te delen en samen een stem te hebben richting de overheid als het gaat om het veranderen van onduidelijke regelgeving. “Het mooie aan zo’n netwerk is dat alle deelnemers specifieke kennis en ervaringen meebrengen. Zo versterken we elkaar. Zelf kan ik mijn ervaring in de gezondheidszorg en mijn expertise op het gebied van inclusief ondernemen inbrengen.”

Deel dit bericht