Philips: van de bank aan de bak


Partner Philips heeft meegewerkt aan een onderzoek van TNO. “In feite vertoont de situatie op de arbeidsmarkt anno 2015 grote overeenkomsten met het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw. Torenhoge jeugdwerkloosheid, veel ontslagen en een economische crisis”, zegt Frank Visser, van het Philips Werkgelegenheidsplan.

De kern van het Werkgelegenheidsplan (WGP) is dat werkzoekenden gedurende een jaar bij Philips werkervaring kunnen opdoen, gecombineerd met een opleiding en intensieve begeleiding. Daarbij krijgen ze een arbeidscontract van een jaar met minimumloon, legt Visser uit. “Het is een werkervaringsplaats. We bieden geen garantie op een baan bij Philips, al blijven er tussen de tien en dertig procent van de mensen hangen.”

Lees het hele artikel vanaf pagina 42 op: Van de bank aan de bak