Philips Electronics Nederland


Wat doet uw bedrijf en omvang personeelsbestand?

Koninklijke Philips Electronics N.V. is een onderneming met een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen. In Nederland telt Philips ruim 13.000 medewerkers.

Waarom kiest u ervoor mensen met een kwetsbare positie een werkend perspectief te bieden binnen uw bedrijf/organisatie?

Het Philips Werkgelegenheidsplan (WGP) biedt personen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid om werkervaring op te doen in een additionele functie binnen Philips. Het project is onderdeel van de CAO en kan daarmee gezien worden als een gemeenschappelijke inspanning van de vier betrokken vakorganisaties en Philips om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt perspectief te bieden. Doelstelling van het WGP is om de werkzoekende kansrijker te maken voor de arbeidsmarkt, zodat hij/zij in staat is om na afloop van het WGP zelf een reguliere baan te verwerven.

Wat wilt u op dit vlak bereiken/wat heeft u bereikt?

Gelijke kansen bieden aan iedereen in de samenleving is een speerpunt van het WGP. Doel van het WGP is een bijdrage te leveren aan de bestrijding van langdurige werkloosheid en het voorkomen van uitsluiting. Dat gaat goed: van de ruim 12.000 werkzoekenden die tot dusverre aan het WGP hebben deelgenomen, vindt gemiddeld meer dan 70% betaald werk.

Wat zijn uw (leer)ervaringen/vragen?

Wij investeren fors in de samenwerking met UWV, gemeenten en SW-bedrijven in de regio’s en hebben hierdoor in het algemeen nauwelijks problemen bij de invulling van onze WGP-plaatsen.
Daarnaast hebben wij de ervaring dat, om de kansen op passend en betaald werk te vergroten, drie factoren doorslaggevend zijn:
• Werkervaring
WGP-deelnemers doen werk dat ertoe doet. Zo doen ze de kennis, vaardigheden en ervaring op waarmee ze na hun WGP-tijd verder kunnen. Behalve om ‘harde’ vakkennis, gaat het om ‘zachte’, gedragsmatige vaardigheden. Zoals de juiste houding en instelling ten aanzien van werken en werktijden, samenwerken met collega’s en omgang met ‘de baas’.
• Begeleiding
Intensieve begeleiding is cruciaal voor het slagen van WGP-trajecten. Voor veel deelnemers is een dagelijkse job wennen. Een stuk sturing en begeleiding/ondersteuning is dan welkom. Daarom heeft iedere WGP-deelnemer binnen Philips een vaste werkplekbegeleider en volgt men cursussen op het vlak van persoonlijke ontwikkeling en uitstroom naar werk.
• Werkgerelateerde activiteiten
WGP’ers nemen deel aan werkoverleggen, teamdagen, trainingen en andere zaken die bij werken horen. Ook dat zijn nuttige (leer)ervaringen.

Wat ziet u als de belangrijkste knelpunten en wat ziet u als oplossingen?

In meer algemene termen zijn wij twee aandachtspunten mbt de instroom van deelnemers.
Enerzijds zien we dat relatief veel deelnemers geen voltooide schoolopleiding hebben en dat ze via de leerwerktrajecten van het WGP alsnog proberen een beroepskwalificatie te behalen. De basis van deze deelnemers is vaak niet toereikend om direct in te stromen (taal, rekenen);
Anderszijds zien we dat bij veel deelnemers de werknemersvaardigheden (arbeidshouding, op tijd komen, accepteren van gezag, samenwerken) nog onvoldoende ontwikkeld zijn.
Het WGP is geen simulatieproject, deelnemers draaien gewoon in het bedrijf mee. Om de overgang van werkloosheid naar werk zo soepel mogelijk te maken, zetten we steeds meer in op de organisatie voor voortrajecten, waarin deelnemers maximaal voorbereid worden op de overgang naar Philips WGP.

Heeft u inspirerende en of leerzame verhalen?

Op de website van het Philips Werkgelegenheidsplan vindt u meer informatie over het project, de methodiek en de deelnemers. Ook kunt u hier diverse documenten downloaden, zoals de WGP Jaarverslagen en de WGP Connect.
Daarnaast organiseren wij elk jaar een inspirerend Jaarcongres waarin het WGP en de deelnemers centraal staan. Voor meer informatie en aanmelden verwijzen wij u naar de congreswebsite.

Waar heeft u behoefte aan, cq wat kan De Normaalste Zaak voor u betekenen?

Vanuit Philips willen we graag met andere bedrijven ervaringen delen om op deze wijze van elkaar te leren en onze aanpakken naar een hoger niveau te brengen. Van DNZ verwacht ik dat er kwalitatief goede bedrijvenbijeenkomsten worden georganiseerd waar -indien nodig- ook relaties naar publieke sector worden gelegd.