Pilot beschermde leeromgeving bij Sallandse Wegenbouw


Sallandse Wegenbouw start op 1 februari de pilot Beschermde leeromgeving. Het bedrijf creëert een leerwerkplek voor 4 à 5 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, die onder begeleiding werkzaamheden verrichten op de locatie Bloeme-weide te Haarle. Om het plan te realiseren wordt er samengewerkt met Het ROC Twente, de gemeente en InfraVak.

De deelnemers krijgen een werkritme en zullen simpele werkzaamheden verrichten, zonder commerciële druk, denk aan onderhoudswerkzaamheden van materieel en opruimwerkzaamheden op het terrein. De chef werkplaats zal de invulling van de werkzaamheden in samenspel met een externe begeleider invullen.

Wanneer een deelnemer zich genoeg heeft ontwikkeld komt hij of zij in aanmerking voor doorstroming naar InfraVak. Als de deelnemer geschikt wordt geacht, krijgt deze een BBL-opleiding aangeboden die kan variëren van niveau 1 tot en met niveau 4. De deelnemer die wordt toegelaten tot de opleiding wordt geplaatst bij een van de 35 lid-bedrijven van InfraVak. Een 100% baangarantie dus.

Lees meer over deze pilot