Pilot loonkostensubsidie smaakt naar meer


Een paar maanden geleden meldden we dat we samen met Divosa en VNG pilots voor een eenvoudiger werkproces rondom loonkostensubsidie (LKS) aan het opstarten waren. Het doel: in minstens zeven gemeenten de uitvoeringspraktijk van LKS verbeteren, zodat gemeenten, werkgevers en natuurlijk werkzoekenden (met een arbeidsbeperking) kunnen profiteren van een makkelijker en eenduidiger proces rondom de aanvraag, besluitvorming en beschikbaarstelling van LKS. Inmiddels zijn de pilots in volle gang; tijd voor een update.

» Lees hier de uitgebreide update over de pilot loonkostensubsidie

Wat merken werkgevers?

Wegens grote belangstelling zijn we niet in zeven, maar in tien gemeenten gestart met de pilot. Al gauw bleek dat de meeste gemeenten al op hoofdlijnen volgens de stappen van het preferente proces werken; het zijn vooral de onderliggende processen die maken dat er verschillen in de werkgeversdienstverlening bestaan. Het nieuwe werkproces schrijft onder meer voor dat na een aanvraag de informatieverzameling aan de hand van een standaardformulier verloopt. Vervolgens moet het rapport van de loonwaardemeting binnen tien dagen bij de gemeente zijn, die ook weer tien werkdagen heeft om formeel te beschikken. Gevolg: kortere doorlooptijden en voorspelbare betaaltermijnen. Werkgevers die in de pilotperiode aan loonkostensubsidieaanvraag doen, krijgen de mogelijkheid om feedback te geven op het nieuwe proces.

Ambities

Met deze pilot gaat een langgekoesterde wens van De Normaalste Zaak in vervulling. Wij pleiten al langer voor het vereenvoudigen en uniformeren van werkgeversdienstverlening. Deze unieke samenwerking tussen gemeenten en werkgevers is een eerste, mooie stap. De intentie van Divosa, VNG, het ministerie van SZW en DNZ is dat we ook de processen rondom jobcoaching, proefplaatsingen en de no-riskpolis via vergelijkbare pilots gaan vereenvoudigen. Via onze nieuwsbrieven en deze website houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wil je meer informatie over de pilot of heb je een specifieke vraag? Neem dan contact met ons op via lks@denormaalstezaak.nl.


Lees ook: Slim werkproces voorkomt een hoop gedoe (een interview met mensen die betrokken zijn bij de pilot, waaronder Jan van den Broek van onze partner Macek Technika, hij vertelt over de nut en noodzaak van de pilot LKS)

Deel dit bericht