Plan voor loondispensatie van tafel


Het kabinet heeft vandaag besloten dat de regeling loondispensatie toch niet wordt ingevoerd. Het plan, opgenomen in het regeerakkoord, zou het voor werkgevers eenvoudiger maken om mensen met een beperking in dienst te nemen.

In april organiseerde de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid een zogeheten rondetafelgesprek over de invoering van loondispensatie. Ook Bert van Boggelen kreeg de gelegenheid om de opvattingen van De Normaalste Zaak te delen. Hij gaf onder meer aan dat werkgevers veel obstakels tegenkomen bij inclusief werkgeven, maar dat loondispensatie deze problemen niet per se oplost.

De Normaalste Zaak pleit daarom altijd voor een landelijke afspraken rondom proefplaatsing, loonkostencompensatie en (interne) jobcoaching. Inclusief vaste, met werkgevers afgestemde administratieve procedures. Daarnaast vindt De Normaalste Zaak het belangrijk dat elk gewerkt uur voor de medewerker financieel loont.

Staatssecretaris Van Ark sprak de afgelopen maanden met allerlei partijen en is tot de conclusie gekomen dat het plan ongewenst en bovendien niet goed uitvoerbaar is. Ze gaat op zoek naar verbeteringen van de oude regels. De Normaalste Zaak volgt de ontwikkelingen op de voet en denkt op alle mogelijke manieren mee.

Werkgevers verenigd in De Normaalste Zaak zijn inmiddels met een groep gemeenten en VNG in gesprek om echte slagen te maken in het vereenvoudigen van regelingen en de uitvoering daarvan. Het goede nieuws is dat mensen uit de praktijk (vanuit werkgevers én gemeenten) het eens zijn over knelpunten en de gewenste oplossingsrichtingen. Komende maanden volgt de praktische uitwerking en presentatie van resultaten.