Polygarde: We zien veel mensen groeien in hun rol


Polygarde

Polygarde is een beveiligingsorganisatie met in totaal 220 werknemers. De diensten die Polygarde aanbiedt worden voornamelijk uitgevoerd door mensen uit de doelgroep. Manager Marc Roemen: “Wij zijn van mening dat iedereen een kans moet krijgen op de arbeidsmarkt.”

Polygarde heeft het tewerkstellen van de doelgroep in het DNA verweven. Het bedrijf is ontstaan om mensen vanuit de SW op te leiden tot beveiliger. Vanaf 2007 worden ook mensen vanuit UWV en de gemeente aangenomen. Gemeenschappelijke deler blijft de afstand tot de arbeidsmarkt.

Polygarde levert in heel Nederland beveiligers, verkeersregelaars en receptionisten. De diensten die Polygarde aanbiedt, worden voornamelijk uitgevoerd door mensen uit de doelgroep. De doelstelling is dat een werknemer een opleiding volgt tot een beroep dat aansluit bij de dienstverlening van Polygarde. Vervolgens de beveiligingsorganisatie de werknemer in dienst.

Ervaring leert

“We zijn al sinds 1997 actief bezig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan de slag te helpen. Daardoor kennen we de valkuilen inmiddels.” In het begin was het moeilijk de juiste begeleiding te vinden voor de mensen, iedereen is anders. Te weinig begeleiding of aandacht waren valkuilen voor Polygarde.

Inmiddels heeft het bedrijf hier goed op ingespeeld en maakt het voor iedere werknemer een plan. “Wij kennen iedereen persoonlijk en hebben goed contact met de betrokken consulenten. Zo kunnen we problemen direct bespreken en waar mogelijk zo snel mogelijk oplossen.”

Volgens Roemen is het daarnaast van belang tijd te nemen voor het aannemen van personeel. “Voor elke functie voeren wij drie gesprekken. Als we besluiten iemand in dienst te nemen dan leggen we elke volgende stap zorgvuldig uit.”

Unique selling point

Inclusief werkgeverschap onderscheidt Polygarde van concurrenten. “Het is een unique selling point in onze dienstverlening. Naast de prijs is inclusief werkgeverschap een belangrijke factor voor inkopende partijen. Concreet betekent dit dat wij werkzaamheden uitvoeren, waarbij we met ervaren medewerkers mensen begeleiden die het vak van beveiliger, verkeersregelaar of receptionist leren of hier meer ervaring in moeten krijgen.”

Polygarde ervaart het inzetten van de doelgroep als positief. “We zien veel mensen groeien in hun rol en zelf ervaar ik dat sommige werknemers na een jaar totaal andere mensen zijn, ze staan positiever in het leven”, aldus Marc Roemen. Van de opgeleide werknemers ervaart Polygarde dankbaarheid en betrokkenheid. Genoeg redenen voor om ook in de toekomst duurzaam werk te blijven bieden aan de doelgroep en bij te dragen aan een inclusieve arbeidsmarkt!

Het advies van Roemen is dan ook: “Werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is iets wat elke organisatie zou moeten doen of – op zijn minst zou moeten doen via leveranciers. Wanneer wij geen werkplekken beschikbaar stellen, zijn er over enkele jaren nog meer mensen die niet zelfstandig in hun bestaan kunnen voorzien. Daarnaast is werken met de doelgroep een kans die wij als ondernemers niet aan ons voorbij mogen laten gaan. Als ondernemer krijg je er in allerlei opzichten veel voor terug.”

Deel dit bericht