Positieve kennismaking met nieuwe staatssecretaris Van Ark


Vorige week trokken Aart van der Gaag (commissaris 100.000 banen), vijf werkgevers uit het Normaalste Zaak-netwerk en ikzelf naar het ministerie van SZW voor een eerste Nationale praktijktafel. In een open dialoog vertelden de werkgevers over resultaten en knelpunten bij het aan het werk helpen van ‘de doelgroep’.

Politiek, bestuur en praktijk bij elkaar brengen, dat is niet eens een onaardige samenvatting van het werk van De Normaalste Zaak. Bij ons geen lobby vanuit standpunten of uitgesproken voorkeuren voor beleidsrichting A, B of C, maar steeds de drive om de praktijkervaringen van ervaren werkgevers een belangrijke rol te laten spelen in de beleids- en besluitvorming. In onze complexe samenleving is het verstandig om eerst te kijken of iets werkt en er dan pas beleid van te maken.

De staatssecretaris liet bij ons gesprek aan de praktijktafel duidelijk weten dat ze op zoek is naar input uit de praktijk. Dat bleek niet alleen uit haar woorden, maar ook uit haar belofte om De Normaalste Zaak te vergezellen naar enkele regionale praktijktafels. Sinds de decentralisaties worden juist op regionaal niveau belangrijke beslissingen genomen over de uitvoering van beleid en het is geweldig dat Tamara van Ark mee wil komen om zelf te zien hoe het er in de arbeidsmarktregio’s aan toe gaat.

Oplossingen voor knelpunten

Aan de praktijktafel hebben we ook afgesproken dat werkgevers samen met ambtenaren vanuit de praktijk oplossingen gaan bedenken voor knelpunten die werkgevers ervaren. Dan gaat het met name over de thema’s privacy(wetgeving) en de vindbaarheid van kandidaten. Dit zijn twee complexe onderwerpen, die op abstract beleidsniveau niet goed op te lossen zijn. Maar de praktische ervaringen van werkgevers kunnen wel naar een werkbare route leiden.

Privacywetgeving is als een octopus, die door, langs, naast, onder en boven het onderwerp inclusief werkgeven kronkelt. Verschillende gegevens, die werkgevers nodig hebben als het gaat om social return of PSO, mogen niet geregistreerd worden. Dat is op zijn minst onpraktisch. Een probleem van een andere categorie ontstaat als kandidaten niet vertellen (omdat ze het niet willen of niet weten) dat ze tot de doelgroep behoren. Broodnodige begeleiding wordt dan niet geboden, waardoor plaatsingen veel sneller mislopen. Een enorme gemiste kans voor werkgever en kandidaat.

Werk moet financieel lonen

Over de onvindbaarheid van (geschikte) kandidaten is al veel gezegd en geschreven – ook door mij. Laat me er voor het moment twee belangrijke elementen uitlichten: het gaat om het aantal en de kwaliteit van de beschikbare profielen bij de publieke instanties en de bruikbaarheid hiervan voor werkgevers. Hier ligt een grote uitdaging. Daarnaast gaat het over de vraag of werken loont. En dat laatste bedoel ik in de breedste zin des woords: werk moet financieel lonen (liefst zonder ingewikkeld administratief gedoe), maar ook stabiel en duurzaam genoeg zijn om kandidaten de moed en het zelfvertrouwen te geven hun kansen op de arbeidsmarkt te pakken.

We hebben in elk geval een goed gevoel overgehouden aan onze eerste ontmoeting met de staatssecretaris. De toon van het gesprek was open en geïnteresseerd, de afgesproken vervolgacties concreet en gericht op de praktijk.

Wij gaan de komende tijd dus zeker door met het verbinden van politiek, beleid en praktijk. Dat doen we met de staatssecretaris en haar ambtenaren, in de regio met wethouders en andere belangrijke spelers en natuurlijk ook met de Tweede Kamerleden. Op 26 maart organiseren we al een bijeenkomst, waarbij diverse Kamerleden het gesprek aangaan met zo’n zestig werkgevers uit ons netwerk.

Bert van BoggelenBert van Boggelen
Bert van Boggelen is oud bestuurder-directeur CNV vakcentrale. Als kwartiermaker van De Normaalste Zaak doet hij op deze plek regelmatig verslag van zijn ervaringen. E-mail: bertvanboggelen@denormaalstezaak.nl
Tel: 06-51534933