Positieve praktijkvoorbeelden gezocht voor project Ingeschakeld


De Normaalste Zaak is op zoek naar werkgevers die leerlingen uit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) of praktijkonderwijs (Pro) direct uit de schoolbanken in dienst hebben genomen. Graag besteden we aandacht aan uw goede praktijkvoorbeeld. 

Wij zoeken deze cases voor het project Ingeschakeld, dat we samen met AWVN en Edunova uitvoeren voor het Ministerie van SZW. Uw voorbeeld kan andere werkgevers motiveren om ook via deze weg bij te dragen aan succesvolle plaatsingen voor de Banenafspraak, aangezien VSO-/Pro-leerlingen direct toegelaten worden tot het doelgroepregister.

Ook laat u hiermee zien dat uw organisatie maatschappelijk betrokken is, en misschien helpt deze doelgroep u om aan de vraag naar werknemers te voldoen.

Meer weten? Uw voorbeeld delen?

Mail dan naar Annemieke Visscher:
annemiekevisscher@denormaalstezaak.nl.