PostNL: Werk geeft mensen het gevoel erbij te horen


Mensen die door een beperking een structurele of grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, krijgen bij PostNL de kans om als pakketsorteerder of als postbezorger relevante werkervaring op te doen. Sipke Plat, senior projectmanager; “De werkervaring die zij zo opdoen, geeft hen in de eerste plaats eigenwaarde, meer zelfvertrouwen en het gevoel erbij te horen. “

PostNL heeft de afgelopen jaren achttien gespecialiseerde sorteercentra voor pakketpost geopend. Hier – en op ruim 30 bezorglocaties – is PostNL met meerdere SW-bedrijven een meerjarige samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Plat: “Het bijzondere is dat PostNL een deel van het werkproces volledig uitbesteedt aan een SW-bedrijf. Wij bieden daarbij ruim 800 mensen met een SW-indicatie werk en de werkomgeving. Het SW-bedrijf is verantwoordelijk voor de werving, de opleiding en de dagelijkse inzet en begeleiding op de werkvloer.”

Dit doet PostNL niet pas sinds de komst van de Participatie- of Quotumwet. Historisch is er een goede match tussen het soort werk dat PostNL te bieden heeft en mensen met een arbeidsbeperking. “Werken als postbezorger vraagt, omdat het buiten op straat plaatsvindt, een mate van zelfstandigheid. Daarom worden voor de postbezorging vooral mensen met een kortere afstand tot de arbeidsmarkt ingezet. Het werk in de sorteercentra is, dankzij de repeterende werkzaamheden ook geschikt voor mensen die wat verder van de arbeidsmarkt staan.”

Formule heeft zich bewezen

De eerste groepsdetacheringen stammen al uit 2009 en deze manier van werken bevalt Plat uitstekend. PostNL is dan ook tevreden dat de Staatssecretaris heeft besloten dat detacheringen onvoorwaardelijk mee mogen tellen. “Deze formule heeft zichzelf bewezen en dit is een stap in de goede richting om te kunnen blijven doen wat we de afgelopen jaren hebben gedaan: namelijk kansen bieden aan mensen met een beperking.”