PostNL: Wij willen vijftig plaatsingen uit de doelgroep per nieuwe locatie


PostNL zet zich in voor behoud en groei van werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking bij de bestaande en nieuwe depots van PostNL Pakketten. Als partner van De Normaalste zaak is Accenture benaderd om mee te denken over deze ambitie.

Binnenkort opent PostNL nieuwe depots in Apeldoorn, Venlo, en Amsterdam. Het doel is om per locatie vijftig mensen met een arbeidsbeperking te plaatsen. Om dit te realiseren, is goede communicatie en samenwerking tussen alle betrokken partijen van cruciaal belang.

Daarom zijn we in deze gemeenten gestart met kennisdelingssessies. Al snel werd duidelijk dat er onderling veel verschillen bestaan in de manier waarop gemeenten zijn georganiseerd omtrent het plaatsen van mensen uit de doelgroep. Dat betekent dat PostNL maatwerk moet leveren.

Maar omdat alle betrokkenen zich inzetten voor hetzelfde doel, namelijk: kansen bieden en werkgelegenheid creëren voor mensen met een arbeidsbeperking, bleek het zeer waardevol om bij elkaar te komen en waar mogelijk samen te werken. Samen bereik je meer dan alleen!