Praktijktafel 99vanAmersfoort – 10 april


Op 10 april organiseerde de 99vanAmersfoort een praktijktafel bij het WerkgeversServicepunt (WSP) in Amersfoort. Werkgevers en publieke dienstverleners bespraken knelpunten & best-practises en de wens om regels te harmoniseren en te vereenvoudigen.

Naast Voilà, Bloemendal Bouw, The Maintenance Company, Arcadis, Stichting Kringloop Amersfoort-Leusden, Cycloon Post en Autitalent waren de gemeente Amersfoort, het UWV, WSP en wethouders uit Amersfoort en Bunschoten aanwezig. De praktijktafel werd geopend door Marieke Mulder, regiocoördinator van De Normaalste Zaak. Zij benadrukte dat de werkgevers in het netwerk goed aan de slag zijn; gezamenlijk zorgen de werkgevers voor ruim 3000 fte aan werkgelegenheid, waarvan ruim 200 fte wordt ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Knelpunten

De administratieve rompslomp en regeldruk blijven een groot knelpunt voor werkgevers. Sommige werkgevers stoppen met de subsidieaanvragen, omdat ze de hoeveelheid aan formulieren zat zijn. Het kost een hoop tijd en geregel. Werkgevers vragen om een coherent systeem, inclusief brede doelgroep benadering.

Ook de lastige vindbaarheid van hoog opgeleid personeel werd aangestipt. Het is lastig om deze doelgroep te bereiken en als groot landelijk bedrijf moet je op veel locaties lobbyen. Bovendien verschillen per gemeente de regels. De politiek herkent deze knelpunten. Zeker gezien de nieuwe privacywetgeving is het nog lastiger om informatie uit te wisselen en zo een goede match te maken. Het is een grote zoektocht en kost een hoop energie. Maar uiteindelijk zijn de succesverhalen zo inspirerend dat je die moeite blijft doen.

Successen 

Tijdens de praktijktafel werden succesverhalen gedeeld. De combinatiebaan voor de medewerker die als koerier werd aangenomen, maar ook erg gelukkig wordt van administratief werk. Of degene die vanuit  dagbesteding bij een zorginstelling aan het werk ging bij een brasserie. Die bleek zoveel potentie te hebben dat hij nu ook werkzaam is bij de gemeente Bunschoten.

Ook de Meet & Greets, die De Normaalste Zaak samen met het WSP organiseert, leveren successen op. Bedrijven ontmoeten daar enthousiaste kandidaten, waarvan er al een aantal in vaste dienst zijn.

Ideeën en actiepunten 

Na het delen van deze ervaringen gingen de deelnemers aan twee tafels het gesprek met elkaar aan. De volgende ideeën en acties werden besproken:

  • Meer successen delen met elkaar in plaats van knelpunten;
  • De kandidaat verkenner wordt door alle werkgevers als pilot gebruikt en ervaringen wordt teruggekoppeld aan de 99vanAmersfoort;
  • Regeldruk wordt verlaagd door bedrijven vanuit de bijeenkomst te koppelen aan een landelijk schakelpunt die helpt bij het invullen van formulieren en het zoeken naar vacatures;
  • In het onderwijs komen nieuwe werkdrukgelden per augustus, veel scholen zullen dit besteden aan onderwijsassistenten. Wellicht is hier een mogelijkheid om deze kandidaten ook bij het WSP te vinden en op te leiden? Zo kun je een keten realiseren van werkgevers in het onderwijs. Er moet dan duidelijk worden hoe je de juiste mensen krijgt, wie ze gaat zoeken, welke opleiding er wordt geboden en wie de administratieve last op zich neemt. Gemeente Amersfoort gaat dit samen met Stichting Voila uitzoeken. De 99vanAmersfoort geeft aan dat diverse scholen uit het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs hun leerlingen graag willen inzetten als zorgassistent binnen het primair onderwijs. Hier liggen kansen;
  • Autitalent heeft een convenant gesloten met het UWV en zal deze delen met de andere deelnemers, als inspiratie en wellicht ook om zelf af te sluiten;
  • The Maintenance Company leidt werknemers op in licht technische beroepen en heeft behoefte om deze door te laten stromen naar andere bedrijven. Een accountmanager van het WSP koppelt dit bedrijf aan vergelijkbare spelers in de branche en nodigt The Maintenance Company uit voor een speedmeet in het teken van de techniek;
  • Daarnaast hebben meerdere werkgevers behoefte om een verkenning te doen rondom een banenpoolconstructie, waarbij hun medewerkers kunnen in- en uitstromen bij andere werkgevers. The Maintenance Company en Cycloon Post nemen hiervoor het initiatief.

Regelluwe aanpak 

Verder kwam nogmaals ter tafel dat iedereen moeite heeft met de hoeveelheid formulieren die je telkens weer in moet vullen. Verschillende ideeën werden geopperd, onder andere het regionaal inzetten van consulenten. Maar de conclusie is dat er teveel informatie van de werkgever nodig is en dat elke situatie van elkaar verschilt. Het is fijn als er een duidelijk aanspreekpunt bij het WSP is, die al je vragen hieromtrent kan beantwoorden.

Er is een sterke behoefte om regelluw te opereren en bijvoorbeeld vanuit de werkgever zelf een loonwaarde bepaling te kunnen doen, zonder dat er veel tijd en een boekwerk aan analyse uitrolt. De vraag is of je loonkostensubsidie mag verstrekken zonder officiële loonwaardemeting. De gemeente wil hierin wel meedenken en een pilot starten. In Zwolle heeft De Normaalste Zaak eerder een pilot doorlopen met een ‘regelluwe aanpak’. Deze ervaringen worden met de groep gedeeld om te kijken wat mogelijk is in Amersfoort. Zie hier brochure Zwolle regelluw

Afsluiting

De praktijktafel werd afgesloten met een gezamenlijke borrel. Het was een mooie en informele sessie, waarbij de komst van de wethouders en de gemeente Amersfoort werd gewaardeerd. De werkgevers inspireerden elkaar met succesverhalen en konden elkaar vinden in de knelpunten. Ook werden er vervolgafspraken gemaakt om kandidaten uit te wisselen en kennis te delen. De actiepunten worden teruggekoppeld en bij een volgende praktijktafel verder besproken.

Deel dit bericht