Praktijktafel in Twente


Op 24 januari organiseerden De Normaalste Zaak en de 99vanTwente een praktijktafel bij Frans op den Bult, het hotel/restaurant in Deurningen. Aan de praktijktafel gaan de deelnemers de dialoog aan over de onderkant van de arbeidsmarkt en de samenwerking tussen publieke partijen en werkgevers. De praktijktafel was een vervolg op de praktijktafel die de 99vanTwente in november organiseerde.

De deelnemers spraken af samen een event te organiseren om werkgevers en de doelgroep in contact te brengen. Voorafgaand daaraan komt er een kennissessie om werkgevers te informeren over onderwerpen als begeleiding en jobcarving.

Om de samenwerking tussen werkgevers en publieke partijen te verbeteren, wordt gedacht over een coöperatieve vorm. Werkgevers uit de infrastracturele hoek en een gemeente gaan hierover in gesprek.

De praktijktafel wordt geopend door Bert van Boggelen. Na de opening van Bert, waarin uitgelegd wordt wat het doel is van de praktijktafel, volgt er een terugkoppeling van de vorige praktijktafel bij Thales in november.

Wat speelt er

  • Behoefte aan eenheid in werken vanuit diverse partijen (gemeente, WSP, scholen, UWV), scholen vanuit speciaal onderwijs moeten meer contact hebben met gemeente
  • Belonen in plaats van straffen
  • Voorkomen van draaideur (doelgroep telt na 3 jaar niet meer mee en zie je weer terug)
  • Behoefte aan een betere match kunnen maken en vinden van kandidaten
  • Weeffouten in loonwaarde systematiek voorkomen
  • Creëren van leerwerkplekken voor mensen met GGZ problematiek
  • Laaggeletterdheid bestrijden en werk moet lonen
  • Ook nuggers en WW-ers in beeld en bedienen.

Nadat de deelnemers hun ervaringen tot nu toe met elkaar deelden, legde Bert nog uit dat de 99vantwente een van de regionale netwerken binnen De Normaalste Zaak is. De 99vanTwente kent een kleine 50 werkgevers die zich graag inspannen voor de inclusieve arbeidsmarkt. Het doel van de praktijktafels is het gericht bespreken van actiepunten waar inclusieve werkgevers tegenaan lopen.

Het vinden en plaatsen van kandidaten

De deelnemers spraken af om samen en event te organiseren om werkgevers en de doelgroep kennis te laten maken en daadwerkelijke ontmoetingen mogelijk te maken. Daaraan voorafgaand wordt een kennissessie voor werkgevers gehouden. Hierin moet aandacht zijn voor onderwerpen als het flexibel maken van functies, de begeleiding van mensen uit de doelgroep en waar je op moet letten bij het voeren van sollicitatiegesprekken.

Het versterken van samenwerking

Er wordt gezocht naar nieuwe vormen van samenwerking tussen werkgevers en publieke partijen. Die samenwerking de vorm kunnen krijgen van een coöperatief verband waarin werkgever en publieke partijen samen zorgen voor werk voor de kwetsbare groepen. Belangrijk is dat werkgevers en publieke partijen nauw samenwerken om duurzaamheid te bevorderen en de lasten en lusten gelijkelijk verdelen. Een eerste uitwerking van dit coöperatieve idee wordt gemaakt in een samenspraak tussen infra-werkgevers en de gemeente.

Deel dit bericht