Praktijktafel van 99vanZwolle 18 januari


Op 18 januari 2018 organiseerde de 99vanZwolle een Praktijktafel. Aan tafel zaten bestuurders (wethouder, management van Tiem-gemeente Zwolle, Regionaal Werkbedrijf) en werkgevers (McDonald, Traffic support, Isala, Countus, Novon, Schunselaar, BC Group).

Onderwerp van gesprek was: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we uitvoering geven aan de Banenafspraak.

Wethouder Eefke Meijerink gaf in de inleiding haar visie op de inclusieve arbeidsmarkt. In de kern komt het neer op samenwerking. Werkgevers en gemeenten staan samen voor de opgave iedereen een plek te geven, te zorgen voor goede matches. Dan kan iedereen meedoen.

Samenwerking met opleiders

De aanwezige werkgevers kwamen met een aantal praktische vragen: hoe komen we in de toekomst aan voldoende opgeleide kandidaten, de arbeidsmarkt wordt immers krapper. Mogelijke samenwerking met opleiders, ook aan de basis van de arbeidsmarkt wordt gewaardeerd. Vanuit gemeenten is de uitdaging om iedereen klaar te stomen voor werk, dat is niet vanzelfsprekend. Dat we samen moeten werken en willen werken is voor iedereen een vanzelfsprekendheid. De bereidheid om de vraagstukken samen op te pakken is er zeker.

De 99vanZwolle pakt centraal een aantal thema’s op: Stapelbanen, Functiecreatie, Vervolgonderwijs, Zoeken in de verschillende bestanden, Job-coaching zelf doen of uitbesteden?

De wethouder sprak haar waardering uit voor deze praktijktafel en de goede verstandhouding tussen werkgevers en gemeente. Moet zeker worden vervolgd.

Deel dit bericht