Staatssecretaris Van Ark onder de indruk van Praktijktafel Zwolle


Op 14 november organiseerde werkgeversnetwerk De Normaalste Zaak een Praktijktafel bij Scania Production in Zwolle. Aan vijf tafels spraken ruim 50 ondernemers en vertegenwoordigers van publieke partijen over de belangrijkste problemen – en oplossingen – rond inclusief ondernemen. Aandachtige toehoorders waren staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) en de Zwolse wethouder René de Heer.

Bert van Boggelen, landelijk kwartiermaker van DNZ, legde in zijn welkomstwoord de nadruk op het belang van een goede communicatie tussen publieke en private partijen. “Want,” zo zei hij, “als werkgevers en de overheid elkaar kunnen vinden en vertrouwen, kunnen we samen oplossingen vinden voor de dagelijkse praktijk van het inclusief ondernemen.”

  • Staatssecretaris Tamara van Ark in dialoog
  • In dialoog
  • In dialoog
  • Staatssecretaris Tamara van Ark, wethouder René de Heer en Bert van Boggelen
  • Start van de bijeenkomst

 

Terug tot de kern bij Scania
Voordat de daadwerkelijke praktijktafel van start ging, bracht Jesse Telgenhof (teamleider bij Scania) de zaak weer even terug tot waar het werkelijk om gaat. Telgenhof begon als praktijkleerling bij Scania, heeft inmiddels de leiding over een team van meer dan tien mensen en studeert op niveau MBO-4. “Er is zoveel mogelijk,” zei Jesse zelf. “Bij Scania kreeg ik de aandacht die ik nodig had. En ze vertelden me ook wat ik wel kon. En volgens mij wordt nog wel eens vergeten hoe belangrijk dat voor mensen is.”

Richard van Hoogwaarden (Hoofd Training&Opleiding) was betrokken bij de begeleiding van Jesse. “We investeren heel gericht in mensen,” vertelde hij. “Op dit moment hebben we vijf medewerkers uit de doelgroep in opleiding.” Van Hoogwaarden noemde het een intensief traject, gericht op de individuele kwaliteiten. “Samen zoeken naar je kracht,” noemde Jesse het.

Overheid en werkgevers: een evenwichtig partnerschap?
Petra Oden, lector aan de Hanze Hogeschool, vergeleek in haar presentatie Partnerschap bij Participatiewet de relatie tussen overheid en werkgevers met een tango. “Het is een dans en het lijkt op improvisatie, maar de relatie bloeit pas echt op als er een heldere structuur is.” Oden onderzocht de problemen die werkgevers ondervinden bij het voldoen aan de banenafspraak.

Oden stelt dat werkgevers geconfronteerd worden met een hoge regeldruk. Die regels zijn niet alleen nadelig voor werkgevers. Ook publieke organisaties als gemeenten en UWV hebben hiermee te kampen. Behalve de regeldruk zelf, hebben werkgevers er ook last van dat de regels in verschillende regio’s en gemeenten verschillend worden geïnterpreteerd.

Ze benadrukt dat werkgevers uiteindelijk het meest behoefte hebben aan een evenwichtig partnerschap met de overheid. Bij een echt partnerschap horen volgens Oden de erkenning van de expertise van de werkgever (bijvoorbeeld als het gaat om jobcoaching en begeleiding op de werkvloer) en het gevoel van een gedeelde verantwoordelijkheid voor het slagen van een plaatsing.

Ze adviseerde de staatssecretaris om ondernemers te betrekken bij de uitwerking van het beleid, om ongewenste consequenties op de werkvloer te vermijden. Omdat er aan de onderkant van de arbeidsmarkt vaak sprake is van tijdelijke contracten, doet Oden de aanbeveling om meer te investeren in duurzaamheid. Dat laatste kan door meer te investeren in structurele begeleiding en netwerken van ondernemers in te zetten als het tijd is om naar een volgende werkplek te zoeken.

De praktijktafels
Wethouder René de Heer en staatssecretaris Tamara van Ark namen voorafgaand aan het tweede deel van de bijeenkomst, de daadwerkelijke praktijktafels, het woord. “Laten we de knelpunten bespreken,” zei De Heer. “Volgens mij is het een gezamenlijke opdracht voor werkgevers en overheid om te zorgen voor een wendbare en inclusieve arbeidsmarkt.”

Daar sloot de staatssecretaris zich bij aan. Ze lichtte alvast een tipje van de sluier op over haar komende offensief om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Haar offensief is erop gericht om werken lonend te maken, om inclusief ondernemen te vereenvoudigen voor werkgevers. Ze noemde de praktijktafel een goede manier om werkgevers en overheid bij elkaar te brengen. “We werken immers aan het zelfde doel.”

“De praktijktafels zijn bedoeld om een dialoog te starten,” met deze woorden opende Bert van Boggelen de vijf praktijktafels. Aan elke tafel gingen ondernemers en afgevaardigden van publieke instanties in gesprek over een specifiek onderwerp.

De vijf tafels

Werkgeversdienstverlening: hoe werk je nu samen?
Aan tafel met: Maja Borns (Novon) en Jolien Kunst (gemeente Zwolle)
Lees meer ⇓

Transparantie kaartenbak: ken uw kandidaten
Aan tafel met: Edwin de Jong (AxentGroen) & Jonneke Sterk (Cycloon Post)
Lees meer ⇓

Relatie tussen onderwijs en werkgevers
Aan tafel met: Aurel Rasmioen & Christian Schraa (Safety Group).
Lees meer ⇓

Plaatsing van mensen uit de doelgroep: hoe creëer je duurzaamheid?
Aan tafel met: Janine Wiersma (Axxor) & Bernhard Nanninga (BC Group)
Lees meer ⇓

De “wildcard”, welke onderwerpen leven bij Zwolse ondernemers?
Aan tafel met: Marieke Mulder (regiocoördinator De Normaalste Zaak)
Lees meer ⇓

Afronding
Staatssecretaris van Ark toonde zich onder de indruk van de discussies aan de praktijktafels. “Deze bijeenkomsten raken de essentie” zei ze. “Regionaal en lokaal maatwerk is het beste recept. Want jullie kennen elkaar, de kandidaten, de problemen die onderweg opduiken en – zoals ik aan de tafels hoorde – ook veel verrassende oplossingen.”

Bert van Boggelen vatte het overheersende gevoel van de middag treffend samen in zijn slotwoord: “Als we samen durven te werken en zowel kritiek kunnen uitten als incasseren, leggen we de basis om echt verder te komen en volgens mij hebben vanmiddag echt weer een goede stap gezet.”

De Praktijktafel in Zwolle werd georganiseerd door De Normaalste Zaak, in samenwerking met Scania Production Zwolle, VNO-NCW Zwolle, MKB Zwolle, Regionaal Werkbedrijf Zwolle en ‘Op naar de 100.000 banen’.