Project GGZ & Werk, fase 1 succesvol afgerond


De algemene doelstelling van het project GGZ en Werk is het bevorderen van arbeidsparticipatie voor mensen met psychische aandoeningen. Dat gebeurt onder meer door het stimuleren van regionale samenwerking tussen GGZ-partijen en partijen op het gebied van werk en inkomen. Lees hier het verslag van het eerste jaar.

Waar andere regio’s kozen om met casuïstiek aan de gang te gaan en al doende tot afspraken te komen, keek het projectteam van onze regio eerst naar de bestaande samenwerkingsverbanden en de kwaliteit daarvan. Dat leidde al snel tot de conclusie dat bepaalde logische samenwerkingsverbanden ontbraken. Het ging o.a. om die met werkgevers, verenigd in De Normaalste ZaakvanZK&IJ. Ook kwam er een tweemaandelijks matchingoverleg, waarin GGZ-instellingen en het WSP kandidaten koppelen aan mogelijke banen.

Verder werden er 25 mensen uit de GGZ-doelgroep geïnterviewd over hun ervaringen bij het zoeken naar een baan. Dit heeft geleid tot enkele procesverbeteringen. Sommige waarnemingen waren niet op korte termijn op te lossen.

Nogal wat geïnterviewden wilden niet graag in contact treden met UWV. De belangrijkste reden? Angst om de regie kwijt te raken en – op straffe van sancties – stappen te moeten zetten, waar men nog niet aan toe was. UWV heeft bij GGZ-instellingen als eerste stap een presentatie gegeven om dit negatieve beeld weg te nemen.

Benefit counselor

Ook bestond het beeld, dat werken direct of in een latere fase zou leiden tot een inkomensachteruitgang. Bijvoorbeeld doordat subsidies vervallen, een (Wajong)status vervalt en/of men vanuit een gunstiger regeling terecht komt in de bijstand. Er was duidelijk behoefte dit te kunnen bespreken met een onafhankelijke persoon. Inmiddels wordt er geëxperimenteerd met een ‘benefit counselor’, die deze rol vervult. De verwachting is dat helder inzicht in de consequenties onjuiste veronderstellingen wegneemt en de animo om te werken toeneemt. Dit experiment heeft de interesse van het ministerie.

Verder bleek dat er veel events georganiseerd worden om werkgevers en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen. Er is echter te weinig afstemming tussen al die evenementen. Daarom is er vanaf 2019 een ‘afgestemde’ kalender op de website van het WSP, waarin de events zichtbaar zijn.

Projectleider Nadira Rambocus heeft als stuwende kracht een grote bijdrage geleverd aan de resultaten. Op eigen initiatief draagt zij eind december haar werkzaamheden over aan een viermanschap uit de regio: Rinske Wegener (gemeente Haarlem), Leen Verzendaal (Parnassia groep) en René Damen (UWV ZK&IJ) en Dagmar Vos (tot nu toe de rechterhand van Nadira). Nadira wil de activiteiten goed borgen zonder daarbij afhankelijk te zijn van een externe projectleider. In december neemt de projectgroep (met weemoed) afscheid van haar.