Project Samenwerkingsafspraken grote werkgevers en arbeidsmarktregio’s – half jaar update


Werkgevers die in meerdere regio’s actief zijn, hebben te maken met verschillende gemeenten en UWV-kantoren die wet- en regelgeving verschillend uitleggen en uitwerken. Dat belemmert het aantal plaatsingen van kandidaten uit de doelgroep. Daarom begon ruim een jaar geleden een groep van 25 grote werkgevers, verenigd in De Normaalste Zaak, het project Samenwerkingsafspraken.

Stand van zaken
Grote werkgevers en De Normaalste Zaak pleiten voor een landelijke uniforme aanpak en werkwijze met alle betrokken partijen. Een voorstel met de gewenste uitgangspunten en procesafspraken is afgestemd en verbeterd in drie dialoogsessies met afgevaardigden van tien arbeidsmarktregio’s, het UWV en het Schakelpunt Landelijke Werkgevers (SLW). Als resultaat is er nu een breed gedragen set samenwerkingsafspraken waarmee grote werkgevers en gemeenten samen aan de slag kunnen. De Normaalste Zaak monitort de ervaringen.

Dialoogsessie 26 september
Wederzijds vertrouwen en begrip is een belangrijke voorwaarde om inhoudelijk tot goede werkafspraken te komen. In de dialoogsessie in februari bleek dat deelnemers de ontmoeting met elkaar als belangrijkste eerstvolgende stap tot samenwerking zien. Daarom organiseert De Normaalste Zaak in samenwerking met het SLW op 26 september een volgende dialoogsessie voor grote werkgevers en arbeidsmarktregio’s. De afgevaardigden vanuit arbeidsmarktregio’s fungeren als centraal aanspreekpunt voor landelijke werkgevers. Tijdens de sessie komen werkgevers in contact met regio’s waarin zij aan de slag willen met de doelgroep.

Onderzoek
Achter de schermen heeft De Normaalste Zaak de samenwerking opgezocht met publieke partijen die zich richten op werkafspraken en samenwerkingsrelaties tussen grote werkgevers en regio’s, zoals het SLW en de G4. Het is voor werkgevers belangrijk om tot uniformiteit te komen over zaken als vergoedingen voor jobcoaches.
Daarom laat De Normaalste Zaak op dit moment een onderzoek uitvoeren door Accenture naar de effectiviteit en tariefstelling van dit instrument. Voor deze quickscan worden bij twaalf grotere bedrijven uit het DNZ-netwerk diepte-interviews afgenomen. Ook is er een enquête uitgestuurd naar honderd MKB-ondernemers en worden er 25 gemeenten en een aantal jobcoachbureau’s bevraagd over dit onderwerp.
Tot slot wordt er gewerkt aan een helder overzicht van de gezamenlijkheid en verschillen tussen het SLW en De Normaalste Zaak. De uitkomsten worden na de zomer gepresenteerd.

Bent u een bovenregionale werkgever en wilt u meedoen op 26 september of in contact komen met de juiste contactpersonen in arbeidsmarktregio’s?
Meld u dan aan via Annemieke Visscher: annemiekevisscher@denormaalstezaak.nl.

Deel dit bericht