Project voor meer banen voor mensen met psychische kwetsbaarheid van start


De kick-off van het project werkgeversfocus op medewerkers met een psychische kwetsbaarheid van werkgeversvereniging AWVN ging in Utrecht dankzij enthousiaste werkgevers en dienstverlenende instanties goed van start. Veel partners van DNZ waren ook van de partij. Het doel: samen meer duurzame arbeidsplaatsen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid realiseren.

Donderdagochtend 9 mei werd de koffie geserveerd door de medewerkers vanuit Buitengewoon in de brasserie van verzekeringsmaatschappij ASR. De ruimte was gevuld met werkgevers en instanties die meer duurzame plaatsingen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid willen realiseren. Het project werd geopend door Marieke Mulder van De Normaalste Zaak-en Lisa Molenaar van AWVN. Er werd meteen een kijkje in de keuken gegeven bij buitengewoon en ASR, die de bijeenkomst hostte.

Doel van het project
Vijf regio’s gaan aan de slag met de pilots, te weten: Achterhoek, Friesland, Drenthe en Zuid-kennemerland & IJmond. Het doel is zicht krijgen op hoe structurele focus vanuit werkgevers meer duurzame plaatsingen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid bewerkstelligt. Wat hebben zij hierbij nodig? In elke regio start een groep van 15 tot 20 werkgevers die door het projectteam ondersteund worden in de volgende fases:

  • voortraject (intake)
  • matching (van kandidaten)
  • plaatsing (van kandidaten)
  • duurzame inzetbaarheid
  • vast contract, doorstroom of mogelijkerwijs uitval.

De werkgevers worden gedurende het traject gevolgd door het projectteam dat bestaat uit AWVN, De Normaalste Zaak, UWV, Gemeente, WSP en vier GGZ en re-integratie deskundige instellingen. Beschikbare communicatiematerialen en handreikingen voor duurzame plaatsingen worden ingezet en getoetst. Bij een succesvol traject hopen we natuurlijk ook op diverse werkgevers ambassadeurs voor het duurzaam aan het werk helpen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Over psychische kwetsbaarheid
Om wat dieper op het thema in te gaan, gaf WIJ 3.0 een presentatie over psychische kwetsbaarheid. WIJ 3.0 is een allround organisatie voor activering en re-integratie. Zij bieden toeleiding naar betaald werk en opleiding, middels trainingen en jobcoaching voor psychisch kwetsbaren. Uit de presentatie bleek dat 20% van de bevolking een psychische kwetsbaarheid heeft en daarmee 3 tot 4 keer vaker kans heeft om werkloos te worden. Omdat psychische aandoeningen er in vele vormen en gradaties zijn, werden vandaag de meest voorkomende psychische aandoeningen besproken, zoals depressies, bipolaire klachten, angststoornissen, psychoses, autisme, ADHD en verslavingen.

Een ervaringsdeskundige nam halverwege de presentatie het woord en nam de deelnemers mee in zijn verhaal. Hij vertelde over de psychoses die hij sinds zijn studie kreeg, hoe de herstelperioden waren en hoe de behandel- en medicatietraject verliepen. Hij vertelde hoe zijn vrijwilligerswerk in een hospice vele deuren voor hem had geopend. Hij maakte zijn studie af om vervolgens als psycholoog aan het werk te gaan.

Startvragen van werkgevers en plan van aanpak
Voor het project is bij de meeste werkgevers al een intake gedaan en zijn diverse startvragen geformuleerd. Een gevarieerde groep werkgevers doet mee aan het project, zowel in bedrijfsgrootte, als in branchesoort. De aanwezige bedrijven bij de kick-off waren De Moestuin, Facilicom, Van Heezik, NZa, Defensie, ASR, Portaal, U-stal, Koskamp en RVO. Uiteraard was er ruimte voor hun startvragen, zoals:

  • Hoe kan ik intern de processen versnellen en draagvlak op alle niveaus binnen de organisatie creëren?
  • Hoe kan onze aanpak een springplank zijn naar andere bedrijven?
  • Hoe creëer je stabielere werkplek met routine en geborgenheid voor mensen met een psychische kwetsbaarheid?

Plan van aanpak
De aanwezige werkgevers werd gevraagd om de komende periode vacatures, functies, werkzaamheden en mogelijkheden te inventariseren, zodat het traject van matching en plaatsing van start kan gaan. De werkgevers committeren zich allemaal aan het creëren van minimaal één arbeidsplek voor een werkzoekende met een psychische kwetsbaarheid. Zo kan het traject op de voet gevolgd worden om tijdens de volgende drie kennissessies in juli, september en november informatie en ondersteuning op maat aan te bieden. Na de zomer volgt een update van dit project.