Provincie Zuid-Holland: Werken met collega’s uit de doelgroep heeft mijn leven verrijkt


Provincie Zuid-Holland maakt serieus werk van inclusie. De in Den Haag gevestigde overheidsinstelling ligt op schema volgens de Banenafspraak. In 2016 en 2017 werden de doelstellingen gehaald. Op dit moment zijn er 19 mensen (22,5 fte) met een arbeidsbeperking werkzaam.

Anne-Marie van Leeuwen, adviseur P&O, fungeert sinds twee jaar als trekker van het participatieproject van de provincie Zuid-Holland. Enkele jaren terug kreeg het onderwerp voor het eerst specifiek de aandacht binnen het HR-beleid van de provincie. “Ook eerder werkten hier mensen met een beperking. Maar daar hielden we geen gegevens over bij. In 2015 zijn we begonnen met het schrijven van nota’s en het vormgeven van beleid. Uiteindelijk blijkt dan toch dat het uitwerken van de Participatiewet een kwestie van doen is.”

De slag maken

Om de slag te maken van beleidsnota’s naar daadwerkelijke plaatsingen, organiseerde de provincie bijeenkomsten om de verschillende afdelingen kennis te laten maken met mensen uit de doelgroep. “Onbekendheid met de doelgroep werpt vaak een drempel op. Die moet je dus wegnemen. We zijn daarna begonnen met plaatsingen bij enthousiaste afdelingen. Dat motiveert ook weer de andere collega’s.”

Bij afdelingen die niet zo goed weten hoe ze plaatsingen van mensen uit de doelgroep moeten realiseren, worden scans gedaan om de mogelijkheden in kaart te brengen. Ook afdelingen die zelf (nog) geen ruimte hebben om inclusiever te worden, worden bij het participatieproject betrokken. “Elke afdeling moet financieel bijdragen. De leiding van de provincie staat er echt achter en wil dat we inclusiever en diverser worden. Dat is zinvol voor de organisatie.”

Nieuwe mensen aantrekken, plaatsingen laten slagen

Volgens de Banenafspraak moeten er in 2024 in totaal 54 participatiewerkplekken zijn bij de provincie. Anne-Marie van Leeuwen acht dat niet onhaalbaar, maar weet dat het niet zonder slag of stoot zal lukken. “Enerzijds betekent dat hard werken om nieuwe plekken te vinden in de organisatie. Anderzijds betekent dat ook dat je de mensen vast moet houden die binnenkomen. Ook dat is een belangrijk aandachtspunt en daarom zorgen wij voor goede begeleiding, vanuit de organisatie zelf en door jobcoaches.”

De mensen met een beperking die de afgelopen maanden en jaren aan de slag zijn gegaan voor de provincie, doen dat vooral op gecreëerde functies. “We hebben een eigen keuken en doen onze eigen catering. Daar zijn de nodige plekken. Maar ook bij de receptie, de ICT en op de beleidsafdelingen. Het lukt dus aardig om door de hele organisatie heen mensen een kans te bieden.”

Drijfveer

De betrokken P&O-adviseur merkt dat het motiverend is voor de overige collega’s om samen te werken met mensen uit de doelgroep. “Als ik puur naar mezelf kijk, heeft het echt mijn leven verrijkt. Het is geweldig om te zien hoe mensen opbloeien en hun eigen talenten ontdekken. Mensen worden gelukkiger door werk. Dat is mijn drijfveer om de organisatie te helpen zo inclusief mogelijk te worden.”