Quotumregeling voor overheidswerkgevers aangekondigd


Vanaf 1 januari 2018 geldt de quotumregeling voor overheidswerkgevers (zoals rijk, gemeenten en onderwijs). Dit omdat overheidswerkgevers gezamenlijk in 2016 niet voldoende banen voor de Banenafspraak hebben gerealiseerd. Individueel zijn er, zeker ook in onze arbeidsmarktregio, (semi-)overheidsinstellingen die wel hun bijdrage hebben geleverd, en soms meer dan dat.

De marktsector loopt nog altijd op schema, maar het blijft zaak de Banenafspraak en inclusief werkgeven alle aandacht te geven! Het in werking stellen van de Quotumwet werd steeds gezien als een stok achter de deur, die niet nodig zou moeten zijn.

Waar de publieke sector hier door onvoldoende banen nu toch mee geconfronteerd wordt, heeft de private sector nog alle kans dit te ontlopen. Dus: blijf actief!

Kijk voor meer informatie op de site van Rijksoverheid.

Deel dit bericht