Rabobank Regio Den Haag: Doel is mensen zelf aan het stuur van hun carrière zetten


Bij Rabobank Regio Den Haag werken circa 600 mensen. Eén daarvan is Jonita Venetiaan, als manager HRM zet ze zich er nu voor in om mensen met een beperking kansen te bieden. “De doelgroep van de Participatiewet is klein, maar ik weet zeker dat het gaat lukken.”

Rabobank Regio Den Haag biedt zijn klanten, zowel particulieren als bedrijven, bankproducten met een visie, vertelt Venetiaan. Die visie komt ook tot uiting in het personeelsbeleid van de bank. “We verwachten van onze medewerkers dat ze onze kernwaarden – integriteit, professionaliteit, respect en duurzaamheid – onderschrijven.”

De enthousiaste Venetiaan ziet ook een directe lijn tussen die kernwaarden en de doelstellingen van de Participatiewet. “Wij willen daar graag aan voldoen, het past ook bij onze eigen identiteit, bij ons doel om midden in de samenleving te staan. Dat proberen we op veel verschillende manieren te doen. Om een ander voorbeeld te geven: wij hebben midden in de Schilderswijk een state-of-the-art kantoor laten bouwen. Dat is ook bedoeld als signaal: als bank willen wij de mensen opzoeken.”

Aan bankmedewerkers worden tegenwoordig hoge opleidingseisen gesteld, zodat Rabobank Den Haag eigenlijk gemiddeld een mbo4-/hbo-denkvermogen van haar medewerkers verwacht. “De wereld verandert heel snel, daar moeten onze medewerkers mee om kunnen gaan. Daarom is het doel van ons HR-beleid dan ook dat de mensen zelf aan het stuur van hun carrière zitten. Dat doel proberen we bijvoorbeeld te bereiken door opleidingen en loopbaanbegeleiding aan te bieden.”

99vanHaaglanden

Dat de Rabobank Regio Den Haag serieus werk wil maken van de Participatiewet, blijkt ook wel uit het feit dat de bank zich heeft aangesloten bij het – mede door De Normaalste Zaak ondersteunde – initiatief de 99vanHaaglanden, waarin meerdere Haagse werkgevers hun ambities op het vlak van de Participatiewet uitspreken. “Het wordt echt breed gedragen in onze organisatie. De Rabobank-organisatie heeft tot doel om op iedere bank een medewerker met een beperking te hebben. Mijn persoonlijke doel is om dit voor het einde van dit jaar te realiseren. Dat is ambitieus, maar ik ben vol goede moed.”

Venetiaan en haar collega’s deden al meerdere pogingen om medewerkers met een beperking naar binnen te halen. Maar echt makkelijk gaat dat nog niet. “De doelgroep van de Participatiewet is heel klein, dat maakt het erg lastig. Maar we gaan er hoe dan ook voor om mensen met een beperking een kans te bieden. Als uiteindelijk blijkt dat we dan bij mensen terecht komen die niet officieel onder deze wet vallen, het zij zo. Soms moet je voor het goede doel ook je nek uit durven steken.”

Standaardfuncties

Als het gaat om beschikbare functies bij de bank, is jobcarving niet de eerste keuze van Venetiaan. Het lijkt haar beter om – met extra begeleiding of praktische ondersteuning – in te zetten op standaardfuncties binnen de organisatie. “Er is geen enkele reden waarom dat niet zo kunnen. Ook nu al hebben we mensen met een fysieke of mentale beperking, maar zonder labeltje, bij ons werken. Dat gaat ook gewoon goed, dus dat blijft het allereerste doel.”