Rabobank Rotterdam: Het is tijd om van reactief naar proactief te schakelen


Bij Rabobank Rotterdam is diversiteit al jaren een speerpunt van het HR-beleid. Sinds kort valt onder die noemer ook de zoektocht naar medewerkers met een beperking. HR-manager Jeroen Rottier: “Dit onderwerp was lang onbekend, het is nu tijd om te schakelen van een reactieve naar een proactieve houding.”

In Rotterdam werkt de Rabobank met circa 650 fte. Het personeelsbestand bestaat voornamelijk uit mensen met een hbo- of wo-opleiding. “Er spelen eigenlijk twee dingen,” legt Rottier uit. “Ten eerste stelt de overheid steeds hogere opleidingseisen aan bankmedewerkers en ten tweede is er de afgelopen jaren in de bankensector veel werk voor lager opgeleiden verdwenen. Wij hebben geen kassiers of ondersteunende IT-diensten meer, bijvoorbeeld.”

Door de financiële eisen waarmee banken geconfronteerd worden, is het niet zomaar mogelijk om mensen boven formatie aan te nemen. Toch is Rottier vast van plan om ook mensen met een beperking een kans te bieden binnen zijn organisatie. Hij ziet hier verschillende mogelijkheden voor. “Alle reguliere vacatures gaan we uitzetten via Onbeperkt aan de slag en wij verheugen ons op de sollicitatie van geschikte kandidaten met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. ”

Geen jobcarving

Maar Rottier heeft meer te bieden dan alleen standaard vacatures. Hij denkt bijvoorbeeld aan de samenwerking met gespecialiseerde re-integratiebureaus als Emma@work en het inrichten van stage- en ervaringsplekken. Jobcarven behoort niet tot de mogelijkheden. “Principieel hebben we daar niets tegen, maar de opleidingseisen steken er een stokje voor. Zelfs al zouden we een minder veeleisende baan creëren, dan valt die volgens de wet nog steeds onder dezelfde opleidingseisen waar alle medewerkers – met of zonder beperking – aan moeten voldoen.”

De afgelopen jaren zijn catering en facilitaire dienstverlening ook bij Rabobank Rotterdam uitbesteed. Dat de bank deze mensen zelf niet meer in dienst heeft, is voor Rottier geen belemmering om toch ook in die richting te denken. “In ons geval ligt het voor de hand om met onze leveranciers te gaan praten over social return. Dat is zeker iets dat de komende tijd op het programma staat.”

Intermediair

Een convenant dat Rabobank Rotterdam onlangs sloot met de gemeente – om in het netwerk van de bank te zoeken naar stageplekken voor jongeren – bracht Rottier op een idee. “Er is niet één ideale route naar een inclusieve arbeidsmarkt. We moeten creatief zijn om oplossingen te bedenken en wij zouden bijvoorbeeld als intermediair een heel nuttige rol kunnen vervullen door ons netwerk in te zetten voor mensen met een beperking. Waarom niet?”

Deel dit bericht