Radboudumc: “Eerst een pilot, toen een afdeling, nu het hele ziekenhuis”Deze week in de spotlight:
Wie: Lucia Kilkens van het Radboudumc
Wat: 25 medewerkers met een beperking
Waarom: “Als grootste werkgever in de regio willen we het goede voorbeeld geven”
Hoe: Intensieve begeleiding en buddysysteem


Lucia Kilkens is Manager Food & Beverages van het Radboudumc ziekenhuis in Nijmegen. Haar afdeling heeft in totaal 350 medewerkers, waarvan 25 met een beperking, en houdt zich bezig met ondersteunende taken in het ziekenhuis.

Als grootste werkgever in de regio Nijmegen wilde het Radboud-ziekenhuis vier jaar geleden iets doen en een goed voorbeeld geven op het gebied van inclusief ondernemen. Er werd besloten tot een pilot met drie medewerkers, afkomstig van een SW-bedrijf. “Die pilot verliep goed, dus hebben we het aantal medewerkers met een arbeidsbeperking gaandeweg uitgebreid. Tot nu toe alleen op mijn afdeling, maar er ligt inmiddels een concrete opzet om inclusief ondernemen over het hele ziekenhuis uit te rollen.”

Enkelvoudige taken
Bij de afdeling Food & Beverages werken mensen met verschillende beperkingen en dus ook verschillende mogelijkheden. Hun taken zijn daar precies op toegesneden. In de praktijk betekent dat vooral enkelvoudige werkzaamheden. “We geven mensen een heel specifiek takenpakket. Bijvoorbeeld achter de kassa, of broodjes smeren. En als de mensen zich dat kunstje eigen gemaakt hebben, dan zijn ze er ook ontzettend goed in!”

Medewerkers met een beperking krijgen bij het Radboudumc ruim de tijd om hun taken te leren. De eerste maand worden ze één-op-één begeleid door een coach van het SW-bedrijf. “De coach is er echt voor de medewerker met een beperking, maar fungeert natuurlijk ook als vraagbaak voor de rest van het team en het management. Bij ons geldt de regel: er zijn geen stomme vragen. Dat is de beste manier om te leren werken met mensen met een beperking.”

Buddy’s
Na circa een maand neemt een buddy de begeleiding over. De buddy’s worden gerekruteerd uit de vaste medewerkers van het ziekenhuis. “De buddy wordt al tijdens de eerste maand heel intensief betrokken bij de nieuwe werknemer en neemt deze eigenlijk gewoon onder zijn hoede. Een buddy is niet verantwoordelijk voor het werk van de medewerker met een arbeidsbeperking, maar wel voor zijn of haar welzijn. De coach blijft overigens op de achtergrond aanwezig en kan te hulp schieten als dat nodig mocht zijn.”

Kilkens heeft nog nooit moeite gehad om een buddy te vinden. Sterker nog, het animo is altijd groot. “Deze manier van werken loopt echt supergoed. Het zorgt voor een groot enthousiasme bij onze medewerkers. Die krijgen er immers ook een verantwoordelijkheid bij en het geeft ze een goed en positief gevoel om iets voor een ander te kunnen betekenen.”


Gouden tip
Lucia Kilkens – Radboudumc
Zoek twee ambassadeurs in het management
“Als je mensen met een beperking de kans wilt geven in je bedrijf, moeten er in het management toch wel twee ambassadeurs zitten die dat echt ondersteunen. De medewerkers moeten namelijk bereid zijn om hier ook op de langere termijn energie in te steken.”

Lees de partnerpagina van Radboudumc

Deel dit bericht