Radboudumc


Wat is de motivatie van het Radboudumc om aan de slag te gaan met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

Wij zijn van mening dat het de normaalste zaak zou moeten zijn om te werken met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. In de praktijk blijkt dit echter niet het geval te zijn. Om deze reden willen wij hier specifiek aandacht aan besteden.

Wat wil je de komende periode (bv jaar) bereiken in samenwerking met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?

• Wat is de eerste stap die je gaat ondernemen om deze doelstelling te behalen?
We hebben een visie en een plan van aanpak opgesteld. We zijn nu bezig met het inrichten van een projectorganisatie. Deze werkgroep gaat de visie en het plan van aanpak verder uitwerken en uitvoeren.
• Welke knelpunten ervaar je bij het realiseren van deze doelstelling?
Het is nog te vroeg om hier iets over te zeggen. Het lijkt me een randvoorwaarde dat mensen innerlijk gedreven zijn om aan de slag te gaan met mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Vooroordelen staan mogelijk in de weg. Ook het afbakenen van ‘de doelgroep’ draagt denk ik bij aan het realiseren van de doelstelling.

Met welke uitvoeringspartij werk je goed samen voor het vinden, plaatsen en of begeleiden van kandidaten en waarom?

Breed en Plurijn. Beide organisaties denken goed mee en zetten zich actief in. Ik vermoed dat er ook kansen liggen voor samenwerking met Emma at Work, maar zij zijn meer georiënteerd op het westelijk deel van het land.

Wat verwacht je van het partnerschap van De Normaalste Zaak?

Wat levert het je op?
Uitwisseling van kennis.
Wat heb je zelf in te brengen?
Onze positieve ervaringen met cliënten van Plurijn die bij ons werkzaam zijn in de catering.

Op welke prestatie op het gebied van inclusief ondernemen binnen het bedrijf bent u het meest trots?

Onze productgroep Logistiek & Services werkt met circa 13 mensen met een verstandelijke handicap. Zij smeren broodjes en staan achter de balie in het personeelsrestaurant. Het is prachtig om te zien hoe betrokken ze zijn en hoe goed ze het willen doen. Dit straalt uit op het personeel.

Deel dit bericht