Radisson Blu Hotel Amsterdam Airport: Inclusie moet vanzelfsprekend worden


radisson-blu-hotel-Staff

Bij het Radisson Blu Hotel op Schiphol werken circa 100 mensen. Op de HR-afdeling houdt Marjoleine Heida zich bezig met het inclusieve beleid van haar werkgever. “Inclusief word je niet vanwege de Participatiewet, maar vanuit maatschappelijke overtuiging.

En die maatschappelijke overtuiging draait om het belang van werk. Heida verklaart het simpel: “Iedereen zou toch moeten kunnen werken in een land als Nederland. Het speelt een belangrijke rol in het leven van mensen en, zeker niet onbelangrijk, van werken word je blij. Als maatschappelijk betrokken werkgever, vinden wij het dan ook vanzelfsprekend dat we ons inspannen voor inclusie.”

Daarom participeert Radisson Blu in het project Boris, een bemiddeling tussen leerlingen en bedrijven. Ze kozen voor een samenwerking met de in mensen met een arbeidsbeperking gespecialiseerde uitzender/detacheerder Werksaambeter. Dat leverde tot nu toe één succesvolle plaatsing van iemand uit de doelgroep op. “Dat gaat redelijk goed. In eerste instantie bij de front office, maar later bleek dat werk in de housekeeping toch beter paste.”

Echt matchen

Onder andere deze ervaring leerde Heida dat het extreem belangrijk is dat de functie en de kandidaat goed bij elkaar passen. “Het moet echt matchen. Daarom is het ook een combinatie: welke werkzaamheden hebben wij beschikbaar en welke talenten heeft een kandidaat. Werken in een hotel betekent vaak werken onder hoogdruk, maar we kunnen natuurlijk altijd zoeken naar functies die toch in het eigen tempo uitgevoerd kunnen worden.”

Bij sollicitanten let Radisson Blu vooral op de uitstraling en de houding. Ervaring speelt een minder grote rol. Heida gaat er vanuit dat de inhoudelijke kant van het hotelvak altijd wel te leren is. “Wie de juiste motivatie meebrengt, komt er wel in dit metier. Het is nu een kwestie van zoeken naar de juiste kandidaten. Als die er zijn, dan loopt de rest eigenlijk vanzelf. En dan bereiken we langzaam ook het overkoepelende doel: dat inclusie echt vanzelfsprekend wordt.”

Deel dit bericht