Raet BV: Samen kom je verder


Bij Raet BV, met hoofdkantoor in Amersfoort, werken meer dan 1.100 mensen. Het bedrijf ontwikkelde als eerste HR-software in de cloud en biedt zijn klanten brede ondersteuning op het gebied van human resources. De kennisorganisatie wil de komende jaren ruim de kans bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

HR-software leverancier of ontwikkelaar is eigenlijk een te beperkte manier om Raet te omschrijven. Volgens Els van der Zalm, Manager MVO bij het bedrijf, biedt Raet alle systemen en services die bedrijven nodig hebben voor een HR-beleid en administratie. “We zijn actief in de zakelijke markt, Onderwijs, Zorg & Welzijn, Overheid en Pensioen & Uitkeringen. We kunnen zelfs de hele HR-dienstverlening – van softwarepakketten tot uitvoering – overnemen.”

De medewerkers van Raet hebben gemiddeld genomen een hoog opleidingsniveau. Dat is ook niet zo vreemd, het is immers een kennisintensief werkveld. Raet heeft overigens ook een eigen academy waar o.a. medewerkers worden getraind. Maar niet alleen inhoudelijk wordt er het nodige van de medewerkers verwacht, ook sociale competenties zijn een vereiste. “Wij ondersteunen klanten intern, via onze consultants die bezoeken afleggen, maar hebben ook groepen medewerkers in dienst die op locatie bij de klant de HR- en payrolladministratie doen”.

Talentmanagement

Omdat het bedrijf regelmatig via aanbestedingen opdrachten binnen krijgt, wordt het ook geconfronteerd met eisen op het gebied van social return. Toch is dat niet reden waarom Raet werk wil maken van inclusie, legt Van der Zalm uit. “Enerzijds past het bij onze visie op werkgeverschap. Wij geloven in talentmanagement. Iedereen heeft talent en kan van toegevoegde waarde zijn. Als werkgever willen wij mensen daar de kansen voor bieden.”

Dat is binnen een kennisintensieve organisatie niet altijd eenvoudig. Van der Zalm is echter optimistisch. Dit jaar bood Raet mensen met SW-achtergrond de kans in de catering en het facilitaire bedrijf. Maar dat is slechts het begin. “Ik ben ervan overtuigd dat we de talenten van mensen kunnen ontwikkelen door op een slimme manier verbindingen te zoeken.”

Succesfactor

Daarbij denkt Van der Zalm bijvoorbeeld aan afspraken met klanten of andere werkgevers in de regio. “Onze succesfactor als bedrijf is altijd geweest dat we klanten en medewerkers effectief verbinden. Met elkaar kom je veel verder. Dat geldt ook voor inclusie in Nederland. Laten we samen naar manieren zoeken om zoveel mogelijk mensen de kans te geven hun talenten maximaal te benutten. We willen toch dat niemand aan de kant blijft staan?”