Rapport: ‘Werk helpt bij destigmatisering’


Kenniscentrum Phrenos liet begin dit jaar een onderzoek uitvoeren naar stigmatisering van mensen met een psychische aandoening. Het rapport is deze week openbaar gemaakt.

Het onderzoek, dat plaatsvond onder 2.500 Nederlanders, laat zien dat stigmatisering mede afhangt van de aandoening die mensen hebben: mensen met een psychotische kwetsbaarheid worden meer gestigmatiseerd dan mensen met een depressie. Tevens blijkt dat mensen met een psychische kwetsbaarheid minder worden gestigmatiseerd als ze werk hebben.

Belang van werk
Een van de aanbevelingen betreft dan ook meer inzet op interventies en onderzoek die het verkrijgen of behouden van werk ondersteunen. Mensen aan werk helpen en mensen ondersteunen hun werk te behouden, loont op vele gebieden. Er zijn aanwijzingen dat die inzet tevens gunstige gevolgen voor destigmatisering kan hebben. Maar dan moeten mensen dus wel eerst de kans krijgen om (weer) toe te treden op de arbeidsmarkt.

Gelijke kansen
Onderzoek van Berenschot heeft uitgewezen dat werkgevers minder snel bereid zijn om een werkzoekende met een psychische kwetsbaarheid aan te nemen dan iemand met een andere arbeidsbeperking. Het project Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid, uitgevoerd door AWVN, moet daar verandering in brengen. Momenteel bereidt AWVN in verschillende regio’s pilots voor waarin werkgevers ondersteund worden bij meer (structurele) focus op psychische kwetsbaarheid.

Meer informatie 
Wilt u meer weten over het project Werkgeversfocus op mensen met een psychische kwetsbaarheid? Houd dan onze website in de gaten of neem contact op met Lisa Molenaar van AWVN inclusief: l.molenaar@awvn.nl.

Deel dit bericht